Autor Wątek: 1874-04-16 akt ślubu Marii Plewako z Dominikiem Pruszakiem w Wilnie  (Przeczytany 2078 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3757
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
1874-04-16 akt ślubu Marii Plewako z Dominikiem Pruszakiem w Wilnie
« dnia: Październik 14, 2011, 11:39:21 am »
akt ślubu nr 22 w kościele po-bonifraterskim św. Krzyża w Wilnie Marii Plewako z Iwieńca z Dominikiem Pruszakiem

16 kwietnia 1874 roku w wileńskim rzymsko-katolickim po-bonifraterskim kościele św. Krzyża wielebny ksiądz Pacynko, kapelan tego kościoła i wikary Katedry Wileńskiej na podstawie dyspensy, danej przez Jego Ekscelencję Zarządzającego Wileńskim Diecezją Prałata Prepozyta i Kawalera Orderów Żylińskiego, z 15 kwietnia tego roku, za № 583, zwalniającej od wszystkich przedślubnych zapowiedzi.

1874 года 16 Апреля в Виленском Римско-католическом по-Бонифрательском св. Креста Костеле преподобный ксендз Пацынко, Капелян сего Костела и Викарный Виленской Кафедры на основании диспенсации данной Его Высокопреподобием г. Управляющим Виленьскою Епархиею Прелатом Препозитом й Кавалером Жилинским от 15 Апреля сего года за № 583 освобождающей от всех предбрачных оглашении.
Szlachcica Dominika Pruszaka wdowca lat __ parafianina tego kościoła z Szlachcianką Marią Plewako, panną lat __ parafianką kamieńskiego kościoła, po dokonaniu obu stronom gruntownego objaśnienia możliwych przeszkód do zawarcia małżeństwa i po nieodkryciu żadnych przeszkód, a także po ujawnionej przez obydwie osoby obopólnej zgody, zewnętrznymi znakami okazanej

Дворянина Доминика Прушака вдовца __ лет прихожанина сего костела с Дворянкою Мариею Плевако девицею __ лет прихожанкою Каменецкаго костела, по сделаний предварительно строгого от обеих сторон на живыми изъясненного изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытии никакиx равно по изъявленному от обеих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному.
Józefa i Anieli z domu Maleckiej Pruszaków ślubnych małżonków syna i Jakuba i Elżbiety z domu Hubińskiej Plewako ślubnych małżonków córkę małżeństwem połączył i w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności dostojnych świadków: szlachcica Józefa, szlachcica Mateusza Plewako, syna Jakuba, Tytularnego Radcy Andrzeja Szelkowicza i wielu innych przy tym się znajdujących
Иосифа и Анели урожденной Малецкой Прушаков зак. Суп. Сына; Якова и Елизаветы урожденной Губинской Плевако зак. Супр. Дочерью; браком сочетал и в лице костела торжественно поблогославил в присутствии верыдостойных свидетелей: дворянина Иосифа Прушака, дворянина Матвея Якова сына Плеваки, Титулярного Советника Андрея Шелковича и многих
других при том находившихся.
Kościół pod wezwaniem św. Krzyża w Wilnie (po-bonifraterski)
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2017, 10:22:14 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako