Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Październik 14, 2011, 11:39:21 am

Tytuł: 1874-04-16 akt ślubu Marii Plewako z Dominikiem Pruszakiem w Wilnie
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Październik 14, 2011, 11:39:21 am
akt ślubu nr 22 (http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_30575_323) w kościele po-bonifraterskim św. Krzyża w Wilnie (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_i_klasztor_Bonifratr%C3%B3w_w_Wilnie) Marii Plewako (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=maria;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=11) z Iwieńca z Dominikiem Pruszakiem (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=dominik;n=pruszak)

16 kwietnia 1874 roku w wileńskim rzymsko-katolickim po-bonifraterskim kościele św. Krzyża wielebny ksiądz Pacynko, kapelan tego kościoła i wikary Katedry Wileńskiej na podstawie dyspensy, danej przez Jego Ekscelencję Zarządzającego Wileńskim Diecezją Prałata Prepozyta i Kawalera Orderów Żylińskiego, z 15 kwietnia tego roku, za № 583, zwalniającej od wszystkich przedślubnych zapowiedzi.

1874 года 16 Апреля в Виленском Римско-католическом по-Бонифрательском св. Креста Костеле преподобный ксендз Пацынко, Капелян сего Костела и Викарный Виленской Кафедры на основании диспенсации данной Его Высокопреподобием г. Управляющим Виленьскою Епархиею Прелатом Препозитом й Кавалером Жилинским от 15 Апреля сего года за № 583 освобождающей от всех предбрачных оглашении.
Szlachcica Dominika Pruszaka (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=dominik;n=pruszak) wdowca lat __ parafianina tego kościoła z Szlachcianką Marią Plewako (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=maria;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=11), panną lat __ parafianką kamieńskiego kościoła, po dokonaniu obu stronom gruntownego objaśnienia możliwych przeszkód do zawarcia małżeństwa i po nieodkryciu żadnych przeszkód, a także po ujawnionej przez obydwie osoby obopólnej zgody, zewnętrznymi znakami okazanej

Дворянина Доминика Прушака вдовца __ лет прихожанина сего костела с Дворянкою Мариею Плевако девицею __ лет прихожанкою Каменецкаго костела, по сделаний предварительно строгого от обеих сторон на живыми изъясненного изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытии никакиx равно по изъявленному от обеих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному.
Józefa (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jozef;n=pruszak;oc=1) i Anieli z domu Maleckiej (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=aniela;n=malecki) Pruszaków ślubnych małżonków syna i Jakuba (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jakub;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna) i Elżbiety z domu Hubińskiej (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=elzbieta;n=hubinski) Plewako ślubnych małżonków córkę małżeństwem połączył i w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności dostojnych świadków: szlachcica Józefa (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jozef;n=pruszak;oc=1), szlachcica Mateusza Plewako (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=mateusz;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna), syna Jakuba (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jakub;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna), Tytularnego Radcy Andrzeja Szelkowicza i wielu innych przy tym się znajdujących
Иосифа и Анели урожденной Малецкой Прушаков зак. Суп. Сына; Якова и Елизаветы урожденной Губинской Плевако зак. Супр. Дочерью; браком сочетал и в лице костела торжественно поблогославил в присутствии верыдостойных свидетелей: дворянина Иосифа Прушака, дворянина Матвея Якова сына Плеваки, Титулярного Советника Андрея Шелковича и многих
других при том находившихся.

(http://ru.plevako.eu/1874-04-16-Wilno.jpg)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Church_of_the_Holy_Cross_in_Vilnius_Bonifratri3.jpg/180px-Church_of_the_Holy_Cross_in_Vilnius_Bonifratri3.jpg)
Kościół pod wezwaniem św. Krzyża w Wilnie (po-bonifraterski)