Autor Wątek: 1861-02-26 Surynt i Skwarkowska  (Przeczytany 209 razy)

Offline Max Shestyora

  • Uczestnik Forum Iwienieckiego
  • **
  • Wiadomości: 1
1861-02-26 Surynt i Skwarkowska
« dnia: Maj 22, 2021, 14:43:10 pm »
26 lutego 1861 roku [jul.] w Krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym przez księdza Polikarpa Jusewicza, proboszcza tego kościoła, po dwukrotnych zapowiedziach, z których pierwsze dnia 19, drugie dnia 26, a od trzecich zwolnione przez dziekana, księdza Żylińskiego z dnia 20 bieżącego miesiąca  za numerem № 760 przed wiernymi zebranymi na liturgii zwarty został związek małżeński.Szlachty Atanazego Surynta wdowca lat 48 z Zofią Skawarkowską panną lat 19, obojga tego kościoła parafian, po przeprowadzeniu ścisłego z obu stron na piśmie złożone zeznanie o istnieniu przeszkód w małżeństwie i po nieodkryciu takich, również po objawionej przez obie osoby wzajemnej zgodyrodziców, szlachty Stanisława i Wiktorii z Godzielewskich Suryntów ślubnych małżonków syna i szlachty Andrzeja i Anny z domu Plewakowny Skwarkowskich ślubnych małżonków córkę ślubem uroczyście i z błogosławieństwem w imieniu Kościoła połączył w obecności obecność wiarygodnych świadków szlachty Eliasza Sopoćki, Nikodema Sopoćki, Leonarda Okulicza i wielu innych obecnych parafian.

26 февраля 1861 года в Красносельском римско-католическом приходском костеле ксендзом Поликарпом Юсевичем, настоятелем оного костела, по двоекратном оглашении из коих первого дня 19, второе дня 26, а от третьего уволенным Г. Деканом Кс. П. Жилинским от 20 сего же февраля за № 760 пред народом собравшимся на литургии сделаны, заключен бракдворян Атаназего Суринты вдовца лет 48 с Зофией Скварковскою 19 лет девицей, обоих того же костела прихожан по сделании предварительно строгого с обеих сторон на плевне изъясненного исповедания о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии каких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласиюродителей дворян Станислава и Виктории урожденной Годзелевской Суринтов законных супругов сына, дворян Андрея и Анны урожденной Плеваковны Скварковских законных супругов дочерью браком сочетаны и в лице Костела торжественно по благословению в присутствии веры достойных свидетелей дворян Елияша Сопоцьки, Никодема Сопоцьки, Леонарда Окилича и многих других прихожан находившихся
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2021, 08:56:59 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »