Książka "Krótki Zarys Dziejów  Kościołka ...  w Iwieńcu"

Spis treści

Strona tytułowa książki, 
metryczka i dedykacja

Historia Iwieńca do 1904 r.

Biografia gen. E.Kowerskiego

Żywot świętego Aleksego

abp Szembek w Iwieńcu

wyposażanie kościoła

pacyfikacja 1907 r.

inż. Hattowski i strajk kolejowy

podziękowania dla kolatorów

sens ofiarności (zakończenie)

 

  Spis ilustracji

Plan miasteczka Iwieniec (po str. 8) 
i obok po lewej:

Opis planu miasta Iwieniec  

Boczna elewacja Kościoła  (po s. 12)

Kościół św. Anny w Wilnie (po s.12)

Inżynier Michał Hattowski (po s. 16)

gen. Edward Kowerski z żoną
Elżbietą z Plewaków Kowerską 
dn. 20.11.1904 r (po str.16)

Fronton Kościoła (po s.20)

abp Jerzy hr. Szembek (po s.26)

abp Szembek przy wizytacji
w Mińsku (po s.26)

po dniu budowy kościoła (po s. 28)

ks. Jan Kozilewicz, 1. proboszcz Kościoła w Iwieńcu (po s. 32)

pojekt ołtarza (rys. po s. 36)

wygląd ołtarza Kościoła (po s. 36)

 

Autorem witryny iwieniec.pl/ 

jest:  Stanisław Jan Plewako


wersja książki w formacie pdf