Jen. Kowerski doręcza swej żonie
Najwyższe zezwolenie 20/XI 1904 roku na budowę kościoła

przebieg służby wojskowej gen. Kowerskiego zob:
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1975