Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1865-08-05 metryka urodzenia Michał-Wincenty Kożuchowski
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 23, 2017, 00:09:52 am »
Kopie metryk urodzenia z rzymsko-katolickich kościołów Dekanatu Wilejskiego za rok 1865
LVIA 604-54-55 str.149

Siódmego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku w krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imionami Michał Wincenty przez księdza Lucjana Rzemienieckiego, proboszcza tego kościoła, z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Wolnych rolników Władysława i Wiktorii z Oskierków Kożuchowskich ślubnych małżonków syn, urodzony tego roku miesiąca Sierpnia 5 dnia w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli szlachta Hipolit Pietraszko z Elżbietą Pietraszową żoną Stanisława.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за  1865 г.
ЛВИА 604-54-55 л.д.149
Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября седьмого дня (1865-11-07) в Красносельском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещен младенец по имяни Михаил Викентий ксендзом Люцияном Земенцким(?)  настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов ТаинстваВольных хлебопашцев Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, законных супругов сын, родившийся сего года М-ца Августа 5 дня (1865-08-05) в застенке Ганевичах, сего прихода.Восприемниками были Дворяне Гипполит Петрашко с Эльжбетою Петрашковою супругою Станислава.
2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1867-12-20 metryka urodzenia Kazimierz Kożuchowski
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 22, 2017, 14:12:45 pm »
Wypisy z księgi metrykalnej radoszkowskiego rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego.
Dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku w radoszkowskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Kazimierz przez księdza wikarego Antoniego Awdziejewicza z dochowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych.Mieszczan Władysława i Wiktorii z Oskierków ślubnych małżonków Kożuchowskich syn urodzony 20 grudnia 1867 roku w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli ksiądz Wincenty Witort ze szlachcianką Marią Okołową, żoną Antoniego.

Выписи из метрической книги Радошковской Римско-Католической Приходской Церкви.
Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Апреля двадцать первого дня (1868-04-21) в Радошковском  Р.К. Приходском Костеле крещен младенец по Имени Казимир, ксендзом Антонием Авдзеевичем Викарным с совершением всех обрядов таинства.Мещан Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, Закон:  Суп: Сын родившийся 20 Декабря 1867 года (1868-12-20) в застенку Ганевичах сего прихода.Восприемниками были Ксендз Викентий Виторт с дворянкою Марьею Околовою женою Антония.


3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1865-10-27 metryka urodzenia Stefania Kożuchowska
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 22, 2017, 13:38:00 pm »
Kopie metryk urodzenia z rzymsko-katolickich kościołów Dekanatu Wilejskiego za rok 1865
LVIA 604-54-55 str.149
Drugiego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku w krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczona została dziewczynka imieniem Stefania przez księdza Lucjana Rzemienieckiego, proboszcza tego kościoła, z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentalnychWolnych rolników Adama i Józefy z Mostowskich ślubnych małżonków Kożuchowskich, urodzona 27 października tego roku w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli szlachta Kajetan Surynt z panną Karoliną Kożuchowską.

Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за 1865 г.
ЛВИА 604-54-55 л.д.149
Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября второго дня (1865-11-02) в Красносельском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещена девица по имяни Стефания ксендзом Люцияном Земенцким (?)  настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов ТаинстваВольных хлебопашцев Адама и Иозефы урожденной Мостовской Кожуховских, законных супругов дочь, родившаяся сего года М-ца октября 27 дня (1865-10-27) в застенке Ганевичах, сего прихода.Восприемниками были Дворяне Каетан Суринт с Каролиною Кожуховскою девицею.
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1862-12-30 zgon Konarzewski Adam z Anulina, par. Chochło
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Norbert Konarzewski dnia Marzec 22, 2017, 09:47:19 am »
tłumaczenie metryki z LVIA 604-54-48 karta 92v
Zapis №1
Data śmierci - 30 grudnia 1862
wiek - 60 lat

30 grudnia 1862 roku w dworze Hanulinie umarł Adam Konarzewski z powodu puchliny wodnej, zaopatrzony sakramentami świętymi.Szlachcic mający 60 lat, [parafianin] chołchelski, pozostawił żonę, synów Jana i Stanisława i córkę Marię.Pochowany przez księdza Dominika Bartoszewicza 3 stycznia 1863 r. na cmentarzu parafialnym chołchelskim.
metrykę wyszukał L.A. Benedyktowicz
Запись №1

1862 года  декабря 30 дня, во дворе Ганулине  умер Адам Конаржевский с водной пухлины был причащен Св. тайн.
Дворянин имеющий от роду 60 лет Холхельскаго прихода, оставил супругу, сыновей Яна, Станислава и дочь Марью.
Похоронен Кс. Домиником Бартошевичем  1863 года января 3-го дня на кладбище приходском Холхельском.

Источник:
ЛГИА 604-54-48 л.д.92об.
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1865-01-24 ślub Jan Konarzewski & Bogumiła Olędzka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 19, 2017, 14:21:57 pm »
LVIA 604-54-56 karta 51v
zapis №3
liczba dnia 24
24 stycznia 1865 roku w Kościele Parafialnym Chołchelskim po trzykrotnych zapowiedziach ślubu udzielał ksiądz D. BartoszewiczSzlachcie urodzonym Janowie Konarzewskiemu, synowi Adama, który ma lat 30 z myzy Hanulino, z panną Bogumiłą, córką Aleksandra Olendzkiego, lat 22 z myzy Piotrowszczyzny, parafian Kościoła ChołchelskiegoŚwiadkami byli urodzeni Kazimierz Boharewicz, Aleksander Olendzki, Edmund Boharewicz
zapis №3
liczba dnia 24
1865 года Января 24 дня в костеле приходском Холхельском по троекратном оглашении венчал брак Кс. Д. БартошевичемДворянам благородным Яну сыну Адама Конаржевскому коему от роду лет 30 с Мызы Ганулина с девицею Богумилою дочерью Александра Олендзкаго  от роду лет 22 из мызы Пиотровщизны прихожан костела Холхельскаго.Поручителями были благородные Казимир Богаревич, Александр Олендзкий, Едмунд Богаревич 
6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1846-07-13 zgon Wańkowicz Antoni
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 18, 2017, 16:14:44 pm »
NAIB  1115-1-1 s. 102v
13. Antoni Wańkowicz

z Waławska - Roku tysiąc osiemset czterdziestego szóstego, dnia 13 lipca umarł w Saniukach, z gorączki, Wielmożny Jegomość Pan Antoni Wańkowicz, Prezydent Powiatu Bobrujskiego, mający wieku lat pięćdziesiąt, żonaty.
Zostawił syna Konstantego i dwie córki, Julię i Malwinę.
Tegoż roku i miesiąca, dnia piętnastego, w kaplicy saniukowskiej, przez księdza Jana Senkowskiego, pogrzebiony

7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1850-01-29 zgon Rudziejewska Idalia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 14, 2017, 19:10:51 pm »
tłumaczenie
Rzeczycki kościół. Część trzecia.
L.dz. 48                       wpis 3

Tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku stycznia dwudziestego dziewiątego dnia we wsi Sutkowie umarła właścicielka ziemska Idalia Rudziejewska ...Miała lat 32 od urodzenia. Pozostawiła po sobie męża Jana, 3 synów Henryka, Władysława i Konstantego i trzy córki Stefanię, Helenę i Zofię.Ciało jej przez księdza Urbanowicza 1 lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku 1850 na cmentarzu Łojewskim ziemi oddano.

Речицкий костел. Часть Третья.
 Л.д. 48
Запись 3.
1850-01-29 Рудзеевская Идалия
В деревне Суткове скончалась помещица от ??? (ничего не записано)
Имеющая лет от роду 32 года. Оставила после себя мужа Ивана,  3-х сыновей: Генриха, Владислава и Константина и 3-х дочерей Стефанию, Гелену, Софию.
Тело ее ксендзом Урбановичем 01.02.1850 на Лоевских кладбищах земле предано.
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1873-07-01 metryka chrztu Piotra Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Luty 18, 2017, 07:14:06 am »
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=piotr;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.;oc=2
Pierwszego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku w Zabrzeskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Piotr przez proboszcza tego kościoła, księdza Jana Bychowca, z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych.Szlachty Piotra Pawła i Pelagii Jadwigi z Kimbarów Sopoćków ślubnych małżonków syn urodzony 24 kwietnia tego roku w tej parafii w majątku WołożynieChrzestnymi byli szlachta: Stanisław Haciski i Maria żona Michała Klatca. Asystowali szlachta Kazimierz Plewako i panna Laura Klatc.

Тысяча восемьсот семьдесят третьего года Юлия первого дня в Забржеском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещен младенец по имяни Петр Настоятелем онаго Костела Ксендзом Иоанном Быховцем с совершением всех обрядов таинства.Дворян Петра Павла и Пелагии Ядвиги из Кимбаров Сопоцков законных супругов сын родившийся сего 24 Апреля того ж прихода в имении Воложине. Восприемниками были Дворяне: Станислав Гациский и Мария жена Михаила Клятца. Присутствовали дворяне Казимир Плевако и Лаура Клятц девица.
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1903-02-17 zgon Wincentego-Zenona Sopoćki w Wilnie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Luty 16, 2017, 12:57:08 pm »
Tysiąc dziewięćset trzeciego roku lutego 17 dnia w mieście Wilnie zmarł Wincenty Zenon Sopoćko, syn Tadeusza, na rozedmę płuc, był zaopatrzony sakramentami świętymiKolegialny rejestrator w wieku 72 lat, pozostawił żonę Teklę z domu Zabłocką, syna Jana, córkę Barbarę-RozalięCiało jego za zezwoleniem Prystawa 4 dzielnicy nr №55 zgodnie z prawem na cmentarzu Rossa pochowano.

Тысяча девятьсот третьего года февраля 17 дня в городе Вильне скончался Викентий Зенонъ Фадеевич Сопоцько от эмфиземы легких быв приобщен Святых ТаинКоллежский регистратор 72 лет от роду, оставил жену Теклю урожденную Заблоцкую, сына Ивана, дочер Барбару-РозалюТело его по билету  пристава 4 участка за №55 в законный срок на кладбище Росса похоронено.
Исправленному "дочь Барабару-Розалию" верить
Настоятель:  подпись

10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1831-07-05 metryka Sopoćko Wincenty
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Luty 14, 2017, 21:28:21 pm »

15Lipca 5 dniaLipca 10 dniaRoku 1831 miesiąca lipca 10 dnia w Hordziłowskim Rzymsko-katolickim parafialnym kościele ochrzczono z olejów świętych niemowlę imieniem Wincenty od księdza Władysława Rakowskiego, komendarza tegoż kościołaUrodzonych Tadeusza i Karoliny z Widawskich Sopoćków ślubnych małżonków syn roku bieżącego miesiąca lipca 5 dnia w tej parafii w okolicy Widawszczyźnie narodzonyTrzymali do chrztu Jaśnie Oświecony Książę Józef Puzyna z Jaśnie Oświeconą Anna Puzynianką.
Asystowali urodzony Adam Puciata Regent ziemski Zawilejski z urodzoną Barbara Leonowną

Strony: [1] 2 3 ... 10