Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1866-06-18 Oskierko i Grabowska, ślub w Irkucku
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Czerwiec 24, 2020, 09:11:38 am »
Иркутский РК костел.
Запись 2.
1866-06-18 во время объезда по приходу для исполнения духовных треб по обряду РК Церкви, в Иркутском солеварочном заводе, Настоятель Иркутской РК приходской Церкви Христофор Швермицкий на основании диспенсации данной ему Могилевским Архиэпархиальным РК духовным Начальством, освобождающей от трехкратных оглашений
Сосланнаго в Сибирь по политическим делам Александра Оскерко холостаго 36 лет от роду с Феодосиею Грабовскою девицею 25 лет от роду дворянкою обоих Иркутской РК Церкви прихожан, по сделании предварительно строгаго с обеих сторон на письме изъявленнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких, равно по язъявленному от обеих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженному
Благородных родителей Владислава и Ядвиги урожденной Гечевич Оскерков, законных супругов сын, Дворянина Рафаила и Клотильды урожденной Тельшевской Грабовских законных супругов дочерью браком сочетал и в лице Церкви торжественно поблагословил в присутствии веры достойных свидетелей Якова Гейштора и Антона Зеленьскаго.
НИАБ 1781-36-121  Л. 25 об.
2
NAIB Grodno 919-443 Urodzenia 1869-1875 Zapis 41. str. 456v-457
Na marginesie z lewej strony: Тукалловна.
wyszukał L.A. Benedyktowicz

21 lutego 1871 roku w kamieńskim parafialnym rzymsko-katolickim kościele dopełniony został obrzęd chrztu świętego, z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych, nad 6-cio miesięcznym niemowlęciem o imieniu Aniela Serafina Zofia przez Przewielebnego Michała Olechnowicza, dziekana powiatu mińskiego i administratora tego kościoła kamieńskiego

Szlachetnych porucznika w stanie spoczynku Jana i Aliny z domu Plewako Tukałłów ślubnych małżonków trzech imion córka, urodzona 29 lipca przeszłego tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku w majątku Moskalewszczyźnie parafii kamieńskiej i 12 sierpnia tego roku ze względu na słabość ochrzczona przez tego Przewielebnego Michała Olechnowicza tylko wodą.

Przy dopełnieniu tego sakramentu uczestniczyli szlachetni Bronisław Haciski z Aniela Atanazego Szukiewicza żoną, Atanazy Szukiewicz z panną Ernestyną Zilgardowną, Franciszek Jaworski z Adolfiną Bronisław Haciskiego żoną.

Cytat: Leonid A. Benedyktowicz
1871-02-21 В Каменской приходской РК Церкви дополнен обряд Св. Крещения над 6-ти месячным младенцем по имени Анеля-Серафина-София Высокопреподобным Михаилом Олехновичем Деканом по Минскому Уезду Администратором оной Каменской Церкви с совершением всех обрядов таинства.

Благородных Отставнаго Поручика Ивана и Алины урожд. Плеваковой Тукаллов зак. супр. трех именная дочь, родившаяся 29-го Июля прошлаго Тысяча Восемьсот Семдесятаго года в Имении Москалевщизне Каменскаго прихода и сего ж Года Месяца Августа 12 дня по слабости окрещена тем же Преподобным Отцем Михаилом Олехновичем одною только водою. При совершении сего Таинства Присутствовали Благородные Бронислав Гациский с Анелею Атаназия Шукевича супругою, Атаназий Шукевич с девицею Эристиною Зилгадровною, Франц Яворский с Адольфою Бронислава Гацискаго супругою.
3
metryki szlacheckie z innych parafii / Odp: 1761-02-12 Apolonia Plewako, Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Kwiecień 28, 2020, 13:26:49 pm »
Jak napisał mi 2010-03-18 19:35 pan Walenty Kaleczyc,
Cytuj
Ot co widziel w metrykach Rakowskiego kosciola 18 w.:

25 grudzienia 1759 r. ur. Tomasz, syn Jana i Marianny Plewakow z Rakowa.
Chrzcielne rodzice: Jan Gudzowski, Katarzyna Matusewiczowa, Dominik Michniewicz,
Helena Matusewiczowa.

W lutem 1761 r. ur. Apolonia, corka Jana i Marianny Plewakow.
Chrzcielne rodzice: Stanislaw Matusewicz i Katarzyna Dubinska.

w lutem 1765 r. ur. Franek, syn Jana i Barbary Plewakow.

11 grudzienia 1766 ur. Ioachim, syn Jana i Marianny Plewakow z Koselszczyzny.
Chrzelne rodzice-Matusiewiczowie.

27 marzeca 1769 r. ur. w Koselszczyznie Jozef, syn Jana i Marianny Plewakow.
Chrzcielne rodzice: Jozef Szczerbowicz i Brigitta Matusiewiczowa.

7 pazdziernika 1770 r. ur. Hieronim, syn Jana i Marianny Plewakow.
C.r.: Teodor Niemira z Brigitta Matusiewiczowa.

1777 r. malzenstwo: MD (Magnificus Dominus) Jozef Plewako z Duszkowa i
Urszula Nowodworska. Swiadki- Panowie Ratynscy.

1787 r. malzenstwo: w Rakowie MD Anton Esmont i Franciszka Plewakowa.


Przy okazji, w 1819 r. jakas Franciszka Esmontowa byla chrzcielna matka jednego z
Kaleczycow-Dominika-Jozefa z Pietkiewicz..

Myslie, ze ta "Pozelcszczyzna" jest Koselszczyzna, a "Pozelszczyzna"-to napewno
blad drukarski archiwny.

Czy mógłby Pan Panie Stanisławie przy okazji poszukać i sfotografować metrykę ślubu Franciszki z Eysymontem?
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Franciszka+Eysymonttowa

A może Pan już znalazł tylko ja nie opracowałem? Bo ślub Urszuli z Nowodworskich Plewakowej od Pana jest:
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=urszula;n=nowodworski
4
O Forum / transmisje mszy św. z kościoła św. Michała w Iwieńcu w czasie pandemii
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Kwiecień 06, 2020, 13:37:02 pm »
Andrej M.K. Mikałajeŭ-Paszkiewicz / Андрэй Мікалаеў napisał na Facebooku:
Cytuj
Hosanna Panu Bogu! Pokój wam +
Msza Św. na żywo z kościołu św. Michała Archanioła w Iwieńcu (Biełaruś).
Przekażcie, prosimy, tą informację do wspólnoty „Hrabstwa Iwienieckiego”.
Msza Św. w niedzieli: 08:00, 11:00, 18:00;
w powszedni: 08:00, 18:00.
To jest czas w Biełarusi, w Polsce w letku będzie -1 godzina.
https://www.youtube.com/channel/UC-prDqBMgBa9N6HTyTVv7JA
https://www.youtube.com/watch?v=6M5PGQOfIjs

zatem Msza Św. wg czasu warszawskiego:
w niedziele:                07:00, 10:00, 17:00;
w dni powszednie:      07:00,             17:00.
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1784-03-13 Franciszka-Elżbieta Plewako chrzest w Wołmie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 21, 2020, 10:18:13 am »
Franciszka Elżbieta Plewako


    Dnia 13 [marca], Wielebny Jan Truszecki, ochrzcił dziecię o imionach Franciszka Elżbieta,
    córkę Wielmożnych Państwa Stanisława i Zofii Plewaków, prawych małżonków.
    Chrzestni: Wielmożni Państwo Ignacy Ratyński, oboźny województwa mińskiego z Franciszką Odyńcową, a
    asystentami: Wielmożni Państwo Karol Zdanowicz z Konstancją Ratyńską, oboźną województwa mińskiego,
    Antoni Ratyński, oboźnic województwa mińskiego z Ludwiką Płatkowską z Ratyniec.
tłumaczył A.A. Pszczólkowski

6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1907-06-17 Witold Plewako, Tyflis/Tbilisi Gruzja
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Grudzień 09, 2019, 19:44:29 pm »
metryka z parafii p.w. Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja
tłumaczenie:
17 czerwca [1907 r.]
17 czerwca [1907 r.]
Witold Plewako
17 czerwca 1907 r. w tyfliskim rzymsko-katolickim kościele śś. Piotra i Pawła ochrzczone zostało niemowlę imieniem Witold, z zachowaniem wszelkich obrzędów sakramentalnych.
Szlachty guberni mińskiej radcy kolegialnego Jana-Edwarda Piotra syna Wacława Plewako i Marii-Alojzy córki Jana z domu Łuckiewicz ślubnych małżonków syn urodzony 17 czerwca 1907 r. w Tyflisie.
Chrzestnymi byli szlachta Feliks syn Juliana Wiszniewski i Stanisława córka Jana Łuckiewicz
Запись №96
17 июня
17 июня
Витольд Плевако
1907 г. июня 17-го дня в Тифлисской Петропавловской Р-К. Церкви священникам Михаилом Антоновым? окрещен младенец по имени Витольд, с  совершением всех обрядов таинства.
Дворян Минской губ. Коллежскаго советника Ивана-Эдуарда Петра Вацлавовича Плевако и Марии-Алоизы Ивановны урожд. Луцкевич закон. супругов сын родившийся 1907 года июня 17-го дня в г. Тифлисе.
Воспр. дворяне Феликс Юлианович Вишневский и Станислава Ивановна Луцкевич.

7
O Forum / dziedzictwo Unii Lubelskiej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Czerwiec 27, 2019, 12:43:42 pm »
Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów,
ze wspólnymi: monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i polityką obronną. Zachowano odrębne: skarb, urzędy, wojsko, sądownictwo.


Postanowienia Unii Lubelskiej:
 • Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie.
 • Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich,
  a w skład Senatu weszło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.
 • Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
 • Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach
 • Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie
 • Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
 • Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
 • Zakazano na Litwie egzekucji królewszczyzn i podważania nadań królewskich
 • Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.
 • Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie
W tych postawieniach widać bardzo duże zbieżności z obecnym stanem Unii - Europejskiej. Niektóre nie zostały zrealizowane czy to ogólnie (brak Prezydenta i konstytucji Europy) - czy tylko przez Polskę: kraje Unii mają jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie.

Dla rodu Plewako, wywodzącego się z Wielkiego Księstwa Litewskiego Unia Lubelska była przełomem niezwykle pozytywnym, o jej pełną realizację Plewakowie walczyli jeszcze ponad sto dwadzieścia pięć lat później w ruchu koekwacyjnym (zrównania praw w Wielkim Księstwie Litewskim do standardu Korony Polskiej).

Dzisiaj istnieje niemal pełna zgoda w społeczeństwie co do sensu i potrzeby przynależności Polski do Unii Europejskiej i uczestniczenia w integracji Europejskiej. Zgoda deklarowana również przez wszystkie partie parlamentarne - a więc nie kontrowersyjna.

Spory wywołuje kwestia dalszego zacieśniania integracji, w szczególności  zrealizowania przez Polskę zobowiązania przyjęcia waluty Euro.

Dlatego warto poprzeć

Apel o wdrożenie w  Unii Europejskiej niektórych niezrealizowanych postulatów:

tekst Unii LUbelskiej wraz sygnatariuszami: https://web.archive.org/web/20170612105548/http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1569.htm
8
Tysięcy osiemset pięćdziesiąt drugiego roku Kwietnia dwudziestego siódmego Dnia (jul.) w Kamieńskim Rzymsko - Katolickim kościele parafialnym wielebny Jacenty Łaski Wikary tegoż kościoła Kamieńskiego po trzykrotnym ogłoszeniu z czego pierwszego dnia 7, drugiego dnia 13, trzeciego dnia 20 tego miesiąca Kwietnia przed ludem zgromadzonymi na liturgii odczytanym, Szlachetnych Bonawentury Jankowskiego młodzieńca lat 25 parafianina rubieżewickiego kościoła rzymsko - katolickiego z okolicy Humienowszczyzny z Julią Downarowną panną lat 26 z tego kościoła Kamieńskiego parafianką z zaścianka Ostupca, po dokonaniu ścisłego po (nieczytelne) przebadaniu przeszkód do zawarcia małżeństwa, i nie stwierdzeniu żadnych, i po wspólnie wyrażonej przez obie osoby wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami ujawnionej, szlachetnych Franciszka i Franciszki z urodzenia Szpilewskiej Jankowskich, ślubnych małżonków syn, szlachetnych Tomasza i Rozalii z domu Szabłowskiej Downarów ślubnych małżonków córka, ślub w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności wiernych dostojnych świadków szlachty Jana Pawlucia i Wincentego Downara i włościanina Wincentego Gazkiewicza (?) i wielu innych przy tym znajdujących się.
Тысяча восемьсот пятьдесят второго года Апреля двадцать седьмого Дня в Каменской Римско-Католической Приходской Церкви Преподобный Иакинтий Лаский Викарий оной Церкви Каменской по троекратном оглашении  из коих первое дня 7, второе дня 13, третье дня 20 сего месяца Апреля пред народом собравшимся на литургию сделаны, Благородных Бонавентуру Янковского юношу 25 лет прихожанина Рубежевицкой РК Церкви из околицы Гуменовщизны с Юлиею Довнаровой девицею 26 лет сей Церкви Каменской прихожанкою из застенка Оступца по сделании строгаго на (неразборчиво) … изследовании о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Благородных Франциска и Францишки  урожденной Шпилевской Янковских законных супругов сын, с Благородных Фомою и Розалией урожденной Шабловской Довнаров законных супругов дочерью браком сочетал и от лица Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Ивана Павлюца и Викентия Довнара, и крестьянина Викентия Газкевича (?) и многих других при том находившихся.
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1796-07-11 Jan Plewako, Kozielszczyzna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 24, 2019, 09:55:51 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jan;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=1
Lipiec
W tym samym roku [1796] dnia 11 [lipca] został pochowany w kaplicy GD Jan Plewaka, lat 80, opatrzony sakramentami.
z wsi Kozielszczyzna. Świadczy brat Jan Piotrowicz, kaznodzieja konwentu O.P. [dominikanów]Julius
Anno eodem [1796] die 11 sepultus est in caementario ad capellam GD Joannes Plewaka annorum 80. sacramentis munitus. de villa Kozielszczyzna.
Testor. Frater Joannes Piotrowicz Concionator C[onve]ntus O.P.

10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1771-10-20 Orłowski Józef, Buzuny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 18, 2019, 12:17:55 pm »
metrykę znalazł pan Stanisław Zwierzyński

NIAB F937-4-106 Rakow

Dnia 20 Października [1771 r.]   Ja jak wyżej ochrzciłem niemowlę imieniem Józef, Ludwika i Heleny syna szlacheckich rodziców ślubnych małżonków.
Do chrztu podawali Klemens Supronowicz z Zofią Bacovalikową?
       z wsi Buzuny

Die 20 8bris          Ego qui supra baptizavi infantem nomine Josephum, Ludovici et Helena Orłowskich Filium parentum Nobilium Conjugum Legitimorum
levantibus a sacro fonte Clemente Supronowicz cum Zofia Bacovalikowa?
       de villa Buzuny
Strony: [1] 2 3 ... 10