Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-22 zgon Marianny Sopoćkówny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 06, 2017, 18:03:11 pm »
pani Honorata Dadas odnalazła metrykę zgonu Marianny Sopoćkówny Oto tłumaczenie metryki:
10 kwietnia 1881 r. (jul.) w zaścianku Nowosady umarło dziecko imieniem Marianna, od gorączkiSzlachty Mińskiej Guberni Wincentego i Emilii Spopoćków dwuletnia córka, [z] Zabrzeskiej parafiiciało jej pochowano w Jeśmanach
1881 года 10 Апреля въ застенке Новосады скончилась дитя именем Марианна, от поноса Дворян Минской Губерни Викентия и Эмилии Сопоцков доч 2 лет, Забрезского приходатело её похоренено .... в Есманах
2
O Forum / 6 października 2017 r. w Iwieńcu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 03, 2017, 08:19:23 am »
Zapraszamy do Iwieńca!

W piątek, 6 października, o godzinie 15, w miejscowości Iwieniec będzie otwarcie wystawy malarskiej na cześć bohaterów Sejmu 1773 r.! Jest ona poświęcona pamięci wybitnych postaciach białoruskiej historii XVIII w. Wśród których jest również potomek ziemi iwienieckiej Stanisław Bohuszewicz-Minkowski (1751-1817).
źródło: https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html

Запрашаем ў Івенец! :)


У пятніцу, 6 кастрычніка, а 15 гадзіне, у мястэчку Івенец адбудзецца адкрыццё мастацкай выставы ў гонар Герояў сойму 1773 года! Прысвечана яна памяці выбітных дзеячаў беларускай гісторыі XVIII ст., сярод якіх і ураджэнец Івенецкай зямллі Станіслаў Багушэвіч-Мінькоўскі (1751-1817).
https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html
3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-04 + Józef Roman Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 10:43:44 am »
23 marca 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady umarło na ospę dziecko o imieniu Roman-JózefSzlachty mińskiej guberni Wincentego i Emilii Sopoćków legalny 9-cio letni parafii ZabrzeskiejCiało jego pochowali chłopi na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года 23 марта в застенке Новосады скончилось детя именемь Роман-Осипь от оспыДворян минской губерни Викентия и Эмилии Сопоцков правы сын 9 лет Забресково приходатело его похорнили крестяне на сельском кладбище в Есманах
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-01-15 zgon Emilii Sopoćkowej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 09:51:05 am »
3 stycznia 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady zmarła szlachcianka Emilia, przy porodzie, była u SpowiedziSzlachcica Wileńskiej Guberni Wincentego Sopoćki ślubna żona lat 32, pozostawiła dzieci: Józefa, Ignacego, Mariannę parafii ZabrzeskiejCiało jej pochowane na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года Генваря 3 въ застенке Новосады скончилась дворянка Емилия, от родов, была у Исповеди Дворянина Виленской Губерни Викентия Сопоцки законная жена 32 лет, оставила детей: Осипа, Игната, марианну Забрезского приходатело её похоренено в Есманах на сельском кладбище
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1878-03-03 ślub Kazimierz Plewako & Leonia Walczewska
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 11, 2017, 08:36:48 am »
NIAB (Grodno) 915-2-17 śluby l.dz. 4 zapis 11
Dziewiętnastego lutego (jul.) tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku w radoszkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz Stanisław Sulżyński, dziekan wilejski, po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 5, drugie 12 i trzecie 19 lutego 1878 г. przed ludem zebranym na liturgię ogłoszonychMieszczan Kazimierza Plewaki kawalera lat 27 parafianina kościoła lebiedziewskiego z Leonardą Walczewską panną lat 22, parafianką kościoła radoszkowskiego wstępnego ścisłego z obu stron pisemnie objaśnionego badania o braku przeszkód do małżeństwa i po nie odkryciu żadnych jak również ze względu na objawioną zewnętrznymi znakami obustronnie zgodęEuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków syna i Jana i Marii z Narkiewiczów Walczewskich córkę ślubem połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Kajetana Surynta, Dionizego Walczewskiego, Jana Skwarkowskiego i wielu innych przy tym obecnych
Тысяча восемсот сиедемдесят восмого года Февраля деветнадцатого дня в Радошковском приходском РК костеле Кс. Станислав Сульжинский Вилейский декан по троекратном оглашении из них первое 5, второе 12 и третье 19 февраля 1878 г. пред народом собравшимся на литургию сделаннымиМещан Казимира Плевака юношу лет 27 прихожанина Лебедзевского костела с Леонардою Вальчевскою  девицею лет 22, прихожанкою Радошковского костела по сделании предварительнаго строгаго с обеих сторон письменно изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытию никаких равно изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуЭузебиуша и Алоизии из Видавских Плеваков сына и Ивана и Марии с Наркевичей Вальчевских дочерью браком сочетал и в лице Костела торжественно поблагославил в присутствии веры достойных свидетелей Каетана Суринта, Дионизия Вальчевскаго, Ивана Скварковскаго и многих других при том находящих
6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1850-10-05 Władysław Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 08, 2017, 10:00:08 am »
NAIB F319-2-65 Plewako_4703
Wypis z księgi metrykalnej chrztów kościoła Hordziłowskiego, jak następuje:
Dwudziestego szóstego września tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku w hordziłowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Władysław przez wielebnego ojca Franciszka Markiewicza, proboszcza tego kościołaSzlachty Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków syn, urodzony 23 września 1850 roku wieczorem w tejże parafii okolicy szlacheckiej WidawszczyźnieChrzestnymi byli szlachta Aleksander Olszański z Barbarą Józefa raca małżonką.
Asystowali Ciurło z panną Heleną Plewakowną.

metrykę Władysława Plewako odpisał pan Leonid Benedyktowicz
Выпись из книги Метрика крещения Городзиловскаго Костела, следующее:

Тысяча восемьсот пятидесятого года Месяца Сентября двадцать шестого дня Городзиловской приходской Римско-Католической церкви, окрещен младенец по имени Владислав преподобным отцом Францем Маркевичем Настоятелем оной Городзиловской церкви (с) совершением  всех обрядов Таинства

Дворян Еузебиуша и Алоизии урожденной Видавской Плеваков законных супругов сын, родившийся 1850 года Сентября 23 вечером того же прихода в околице Видавщизне.

Восприемниками были Дворяне Александр Ольшанский  с Варварою Осипа Раца супругою.
Присутствовали Цюрло с Геленою Плевакувной девицей.


Таковую Выпись собственно ручным подписом, с приложением Церковной печати утверждаю 1851 года 27 июля
Ксендз Франц Маркович, Настоятель Городзиловский
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-02-13 ślub Władysława Plewako z Olimpią Skwarkowską
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 07, 2017, 16:00:29 pm »
Dekanat wilejski 1881r. Księgi Metrykalne Radoszkowskiego Kościoła Rz-kat., śluby,
NIAB (Grodno) 915-2-37
Nr. 5Dzień ślubu 1Pierwszego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku w Radoszkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ks. Stanisław Sulżyński, dziekan wilejski po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze 18, drugie 25 stycznia i trzecie 6 lutego  1881 r. ogłoszonymi przed ludem zebranym na liturgięSzlachty Władysława Plewaka kawalera lat 25 parafianina Lebiedziewskiego kościoła прихожанина z Olimpią Skwarkowską panną lat 25, parafianką Radoszkowskiego kościoła, po uczynieniu wstępnego ścisłego z obu stron pisemnie objaśnionego badania o braku przeszkód do małżeństwa i po nie odkryciu żadnych jak również ze względu na objawioną zewnętrznymi znakami obustronnie zgodę
Szlachty Euzebiusza i Elizy z Widawskich Plewaków syna i Waltera-Jana(?) i Karoliny Kork (?) Skwarkowskich córkę węzłem małżeńskim połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Kajetana Małatowskiego i Aleksandra Skwarkowskiego, Adama Wieliczki i wielu innych przy tym obecnych.

NIAB (Grodno) 915-2-24 Dekanat wilejski 1881 r.
л.д. 2об.

511881 года Февраля перваго дня в Радошковском приходском РК костеле Кс. Станислав Сульжилский Вилейский декан по троекратном оглашении из них первое 18, второе 25 января и третье 6 февраля 1881 г. пред народом собравшимся на литургию сделаннымиДворян Владислава Плевака юношу лет 25 прихожанина Лебедзевского костела с Олимпиею Скварковской девицею 25 лет, прихожанкою Радошковского костела по сделании предварительнаго строгаго с обеих сторон письменно изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытию никаких равно  изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуДворян Эузебия и Елизы с Видавских Плеваков сына и Валтра-Яна (?) и Каролины Корк (?) Скварковских дочерью браком сочетал и в лице Костела торжественно поблагославил в присутствии веры достойных свидетелей Каетана Малатовскаго и Александра Скварковскаго, Адама Велички и многих других при том находящихся
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1897-02-03 zgon Leonii z Walczewskich Plewakowej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 01, 2017, 09:47:01 am »
wyszukał pan Leonid Benedyktowicz
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=leonia;n=walczewski
NIAB 915-2-44 Dekanat wilejski 1897 r. Księgi Metrykalne Radoszkowskiego Kościoła Rz-kat., Zgony, zapis №7. l.dz. 289
7.22.34.22 stycznia 1897 r. (jul.) w okolicy (szlacheckiej) Daszkach zmarła przy porodzie Leontyna z Walczewskich PlewakoMieszczanka miasta Wilejka, parafianka tego kościoła, mająca lat 34, pozostawiła męża Kazimierza, synów: Romualda, Wacława, Bolesława i Stanisława, córki Marię, Wandę, Władysławę i CelestynęCiało jej ksiądz N. Lubowicki, Dziekan Wilejski, pochował na radoszkowskim rzymsko-katolickim cmentarzu parafialnym 25 stycznia tegoż roku

7.22.34.1897 г. января 22 дня в околице Дашках скончалась от родов Леонтина ур. Вальчевская ПлевакоМещанка Вилейского общества, прихожанка сего Костела, имевшая от роду 34 года, оставила мужа Казимира, сыновей: Ромуальда, Вацлава, Болеслава и Станислава, дочерей Марию, Ванду, Владиславу и ЦелестинуТело ее Кс. Н. Любовицкий, Вилейский Декан на Родошковском РК приходском кладбище 25 января сего года похоронил
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1835-12-13 Sopoćkowa Anna z Mackiewiczów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 30, 2017, 20:51:30 pm »
L.dz. 168
Roku Pańskiego tysięcznego osiemset trzydziestego piątego grudnia trzynastego dnia w zaścianku Biciejki urodzona Anna Sopoćkowa ze starości umarła śś. sakramentami opatrzona ta szlachcianka od urodzenia żyła dziewięćdziesiąt pięć lat. Zostawiła męża Józefa, synów Hipolita, Jana i córkę Michalinę. Od księdza Dominika Stankiewicza, wikarego kościoła chołchelskiego piętnastego dnia teraźniejszego grudnia na parafialnych mogiłkach pogrzebana.

10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1835-06-24 +Konarzewski Aleksander
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 30, 2017, 16:48:28 pm »
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego trzydziestego piątego czerwca dwudziestego szóstego dnia w dworze Hanulinie urodzony dwuimienny Fortunat - Aleksander syn Adama Sekretarza Rządu Gubernskiego Wileńskiego, żył miesięcy pięć, w parafii chołchelskiej od księdza Dominika Staszkiewicza komendarza chołchelskiego dwudziestego dziewiątego dnia teraźniejszego czerwca na parafialnych mogiłkach pochowany.
Strony: [1] 2 3 ... 10