Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1771-10-20 Orłowski Józef, Buzuny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 18, 2019, 12:17:55 pm »
metrykę znalazł pan Stanisław Zwierzyński

NIAB F937-4-106 Rakow

Dnia 20 Października [1771 r.]   Ja jak wyżej ochrzciłem niemowlę imieniem Józef, Ludwika i Heleny syna szlacheckich rodziców ślubnych małżonków.
Do chrztu podawali Klemens Supronowicz z Zofią Bacovalikową?
       z wsi Buzuny

Die 20 8bris          Ego qui supra baptizavi infantem nomine Josephum, Ludovici et Helena Orłowskich Filium parentum Nobilium Conjugum Legitimorum
levantibus a sacro fonte Clemente Supronowicz cum Zofia Bacovalikowa?
       de villa Buzuny
2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1770-10-07 Hieronim Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 14, 2019, 19:39:32 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.


Die 7 October [1770]          Ego frater Pius Harapiewski? baptizavi infantem nomine Hieronimum Joannis et Martianna Plewaków filia parentum nobilium Conjugum Legitimorum levantibus a sacro fonte Thadeo Niemira cum Brygitta Matusewiczowa
     ex Pttu xxxxx3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1779-03-04 Nikodem Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 19:13:35 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=nikodem;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna

Dnia 4 Marca    [1779]   Ja brat Wincenty Korypski? ochrzciłem niemowlę imieniem Nikodem Kazimierz,  syna szlacheckich rodziców Jana i Marianny Plewaków, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Ignacy Wołodźko z Marianną Kotkowską
     ze wsi Kozielszczyzna

Die 4 Martius [1779]        Ego Frater Vincentius Korypski? baptizavi infantem nomine Nicodemum Casimirum, Joannis et Francisca Plewaków filium parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Ignatio Wołodźko cum Marianna Kotkowska
     de villa Kozielszczyzna

НИАБ Ф937-4-106 Метрики Раковского костела
4 марта 1779. Козелщизна. - Род. Никодем-Казимир Плевако, сын дворян Ян и Францишка (?)
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1782-06-01 Jakub Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 16:07:27 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jakub;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=1

Dnia 1 czerwca [1782] Ja brat Remigiusz Cybulski ochrzciłem niemowlę imieniem Jakub, syna szlacheckich rodziców Jana i Marianny Plewaków, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Jerzy Pułjanowski z Marianną Kotkowskąde Raków

die 1 Junij     [1782]  Ego frater Remigius Cybulski baptizavi infantem nominem Jacobum filium parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Georgio Pułjanowski cum Marianna Kotkowskade Raków

НИАБ Ф937-4-106
Метрики Раковского костела

1 июня 1782. Раков. - Род. Яков Плевако, сын дворян Ян и Марианна.
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1772-11-12 Katarzyna Plewako, chrz. Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 15:15:21 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=katarzyna;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=4

tłumaczenie:
Dnia 22 listopada        [1772]Ja jak wyżej [brat Bernard Orawski] ochrzciłem niemowlę imieniem Katarzyna, córkę Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich rodziców, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Jakub Wolski z Anną Ruszyńską
              ze wsi Kozielszczyzna

Die 22 9bra               [1772] Ego qui supra [Frater Bernard Orawski] baptizavi infantem nominem Catharina, Joannis et Marianna Plewaków filia parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Jacobo Wolski cum Anna Ruszyńska
              de villa Kozielszczyzna

23 lut 1772, Kosielszczyzna - ur. Katarzyna Plewako - corka Jan i  Marianna
6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1769-03-27 Józef Plewako, chrzest Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 08, 2019, 17:08:16 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jozef;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=0
tłumaczenie:
Dnia 27 marcaJa jak wyżej ochrzciłem niemowlę iminiem Józef, syna rodziców Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Józef Szczerbowicz z Brygidą Matusewiczową           ze wsi Kozielszczyzna

Die 27 Martius      Ego qui supra baptizavi infantem nomine Josephum, Joannis et Marianna Plewakow filium parentum nobilium
Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Josepho Szczerbowicz cum Brygida Matusewiczowa na
               de villa Kozielszczyzna
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1766-12-11 Joachim Plewako, Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 08, 2019, 09:18:42 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=joachim;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna
tłumaczenie:
Dnia 11 grudnia [1766]     Ja jak wyżej  ochrzciłem niemowlę imieniem Joachim, syna rodziców Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich ślubnych małżonków.
Do chrztu podawali Ignacy Matusewicz z Brygidą Matusewiczową
     wieś Kozielszczyzna

Die 11 Decembris     Ego qui supra baptizavi infantem nominem Joachimum, Joannis et Marianna Plewakow filium parentum nobilium
Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Ignatio Matusewicz cum Brygitta Matusewiczowa
     de villa Kozielszczyzna
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-02-21 Julian Plewako, chrzest w Rakowie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 04, 2019, 17:39:51 pm »
NIAB F319-2-65 Plewako_4747

Wypis metryki chrzestnej z księgi autentycznej kościoła Parafialnego Rakowskiego
urodzonego Juliana syna Franciszka Plewaki

Roku 1840 miesiąca lutego 21 dnia w Rakowskim Rzymskokatolickim Parafialnym kościele ochrzczono z wody i olejów świętych niemowlę imieniem Julian od Jegomości Księdza Rajmunda Staszkiewicza urodzonych Franciszka i Heleny z Kruniewiczów Plewaków ślubnych małżonków syn urodził się 15 dnia tegoż miesiąca we wsi Borku.
Trzymali do chrztu urodzeni Jan Kruniewicz i Teodora Żydowiczowa
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1765-03-17 Franciszka Plewako, z Kozielszczyzny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 04, 2019, 11:08:10 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=franciszka;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna
Die 17 Martius       [1765]Ego qui supra [frater Pius Harasiewski?] baptizavi infantem Franciscam Joannis et Barbara Plewakow filiae Parentum Nobilum CC LL Levantibus sacro fonte Martino Oziembłowski cum Teresa Wołodźkowa          De villa Kozielszczyzna
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1761-02-12 Apolonia Plewako, Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 04, 2019, 11:05:14 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=apolonia;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna
tłumaczenie:
Dnia 12 lutego [1761]       Ja brat Piotr Koliczowski ochrzciłem niemowlę imieniem Apolonia, Jana i Marcjanny Plewakow córkę ślubnych rodziców. Do chrztu podawali Stanisław Matusewicz z Rozalią Dubińską       ze wsi Kozielszczyzna

Die 12 Februari [1761]Ego frater Petrus Koliczowski baptizavi infantem nominem Apoloniam, Joannes et Martianna Plewakow filia Parentum Conjugum Legitimorum levantibus a sacro fonte Stanislao Matusewicz cum Rosalia Dubińskade villa Kozielszczyzna
Strony: [1] 2 3 ... 10