Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1835-12-13 Sopoćkowa Anna z Mackiewiczów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 30, 2017, 20:51:30 pm »
L.dz. 168
Roku Pańskiego tysięcznego osiemset trzydziestego piątego grudnia trzynastego dnia w zaścianku Biciejki urodzona Anna Sopoćkowa ze starości umarła śś. sakramentami opatrzona ta szlachcianka od urodzenia żyła dziewięćdziesiąt pięć lat. Zostawiła męża Józefa, synów Hipolita, Jana i córkę Michalinę. Od księdza Dominika Stankiewicza, wikarego kościoła chołchelskiego piętnastego dnia teraźniejszego grudnia na parafialnych mogiłkach pogrzebana.

2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1835-06-24 +Konarzewski Aleksander
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 30, 2017, 16:48:28 pm »
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego trzydziestego piątego czerwca dwudziestego szóstego dnia w dworze Hanulinie urodzony dwuimienny Fortunat - Aleksander syn Adama Sekretarza Rządu Gubernskiego Wileńskiego, żył miesięcy pięć, w parafii chołchelskiej od księdza Dominika Staszkiewicza komendarza chołchelskiego dwudziestego dziewiątego dnia teraźniejszego czerwca na parafialnych mogiłkach pochowany.
3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1835-02-27 Konarzewski Fortunat-Aleksander
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:43:48 pm »
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego trzydziestego piątego kwietnia ósmego dnia w kościele rzymsko-katolickim parafialnym chołchelskim dwuimienny Fortunat Aleksander od księdza Dominika Bartoszewicza plebana tegoż kościoła z wody i świętych olejów ochrzczony urodzonych Adama i Johanny z Hemplów Konarzewskich Sekretarzów Rządu Gubernskiego Wileńskiego ślubnych małżonków syna dwudziestego siódmego dnia lutego teraźniejszego roku we dworze Hanulin narodzonego, którego trzymali do chrztu urodzony Rafał Drużbicki odstawny podpułkownik Wojsk Rosyjskich z urodzoną Ludwiką Gnatowską sędziną Gubernską Mińską. Asystowali urodzony Adam Gnatowski sędzia Gubernski Minski z urodzoną Konstancją z Karnickich Drużbicką podpułkownikową.
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1834-12-24 Jana i Stanisława Konarzewskich metryka chrztu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:38:04 pm »
L.dz. 35 verte zapis 30
Roku 1934 miesiąca grudnia 24 dnia w kościele parafialnym  Chołchelskim dopełniono ceremonię chrztu świętego przez księdza Dominika Bartoszewicza Plebana Chołchelskiego nad dziećmi imionami Jan i Stanisławem.
Jan narodzony we Dworze Hanulinie roku 1831 maja 31 dnia ochrzczony z samej wody tegoż miesiąca i dnia przez księdza Leona Jacewicza Parocha cerkwi Grodeckiej.
Stanisław narodzony w tymże Dworze Hanulinie Roku 1832 września 27 dnia ochrzczony z samej wody przez tegoż księdza Leona Jacewicza Parocha Cerkwi Grodeckiej tegoż miesiąca i dnia.
Obydwa synowie ślubnych małżonków urodzonych Adama i Johanny Konarzewskich.
Asystowali pierwszemu synowi urodzony Adam Gnatowski Sędzia Graniczny Miński z Urodzoną Justyną Kazigrodzką Porucznikową byłych Wojsk Polskich.
Asystowali drugiemu, urodzony Ignacy Jaźwiński Sędzia Powiatu Wilejskiego z Urodzoną Ludwiką Gnatowską Sędziną Graniczną Powiatu Mińskiego

5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1834-01-29 Konarzewska Waleriana-Adelina
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:33:05 pm »
NIAB F_937-5-85 księga metrykalna Chołchelskiego Rzymsko-katolickiego kościoła o Narodzinach, Ślubach i Zgonach (kopia) za lata 1827-1849
Luty
L. dz. 34
Zapis 2.
data urodzin 29
data chrztu    1
Roku 1834 miesiąca lutego dnia 1 w kościele parafialnym Rzymskokatolickim Chołchelskim ochrzczone niemowlę imieniem Waleriana-Adelina przez x. D. Bartoszewicza, plebana chołchelskiego.Urodzonych Adama i Johanny z Hemplów Konarzewskich ślubnych małżonków córka ze dworu Hanulina parafii tejże narodzona.Trzymali do chrztu urodzony Teodor Wańkowicz Podkomorzy Powiatu Oszmiańskiego z urodzoną Justyną Karnicką

6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1834-03-06 Sopoćko Teofila
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:20:35 pm »
NIAB F_937-5-85 księga metrykalna Chołchelskiego Rzymsko-katolickiego kościoła o Narodzinach, Ślubach i Zgonach (kopia) za lata 1827-1849
Roku 1834 miesiąca marca dnia 6. w kościele parafialnym R. [Rzymskokatolickim] Chołchelskim ochrzczone niemowlę imieniem Teofila przez księdza Bonifacego Dziewickiego Parocha Cerkwi Pozarzyszczeńskiej. Urodzonych Jana i Franciszki Sopoćków córka małżonków ślubnych we wsi Biciejkach urodzonaTrzymali do chrztu urodzony Józef Jakubowski z Ewą Hołubową
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1829-12-30 Sopoćko Ewa
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:18:46 pm »
NIAB F_937-5-85 księga metrykalna Chołchelskiego Rzymsko-katolickiego kościoła o Narodzinach, Ślubach i Zgonach (kopia) za lata 1827-1849
L.dz. 1 22v
L.dz.             4
data ur.       28
data chrztu  30

Roku 1829 miesiąca grudnia dnia 30 w cerkwi unickiej parafialnej grodeckiej ochrzczono niemowlę imieniem Ewa córkę, od Wielebnego Jegomości Księdza Filipa Mackiewicza, Parocha cerkwi grodeckiejUrodzonych Jana i Franciszki z Plewaków Sopoćków ślubnych małżonków córka w tejże parafii we wsi Biciejkach urodzonaTrzymali do chrztu urodzony Bernard Plewako z Anielą Kuzmiłowiczową[?]

8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1827-01-23 Julian Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Maj 28, 2017, 20:15:22 pm »
NIAB F_937-5-85 księga metrykalna Chołchelskiego Rzymsko-katolickiego kościoła o Narodzinach, Ślubach i Zgonach (kopia) za lata 1827-1849
L.dz. 1
Z Biciejek
Julianus Sopoćko

Anno Domini 1827 Mensis Januar Die 23. Rng. Dng. Philippus Mackiewicz Ritus Uniti Curatus Grodecensis Baptisavit Infantem nomine Julianum filium CCLL Nobilium Joannis et Francisca de domo Plewakówna Sopoćków. 
Patrini Fuere GD Stephanus Pożarycki [w tekście Porażycki] cum GDna Scholastyka Plewakowa.
Infans de villa Bicieyki.9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1865-08-05 metryka urodzenia Michał-Wincenty Kożuchowski
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 23, 2017, 00:09:52 am »
Kopie metryk urodzenia z rzymsko-katolickich kościołów Dekanatu Wilejskiego za rok 1865
LVIA 604-54-55 str.149

Siódmego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku w krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imionami Michał Wincenty przez księdza Lucjana Rzemienieckiego, proboszcza tego kościoła, z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Wolnych rolników Władysława i Wiktorii z Oskierków Kożuchowskich ślubnych małżonków syn, urodzony tego roku miesiąca Sierpnia 5 dnia w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli szlachta Hipolit Pietraszko z Elżbietą Pietraszową żoną Stanisława.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за  1865 г.
ЛВИА 604-54-55 л.д.149
Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября седьмого дня (1865-11-07) в Красносельском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещен младенец по имяни Михаил Викентий ксендзом Люцияном Земенцким(?)  настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов ТаинстваВольных хлебопашцев Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, законных супругов сын, родившийся сего года М-ца Августа 5 дня (1865-08-05) в застенке Ганевичах, сего прихода.Восприемниками были Дворяне Гипполит Петрашко с Эльжбетою Петрашковою супругою Станислава.
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1867-12-20 metryka urodzenia Kazimierz Kożuchowski
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Marzec 22, 2017, 14:12:45 pm »
Wypisy z księgi metrykalnej radoszkowskiego rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego.
Dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku w radoszkowskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Kazimierz przez księdza wikarego Antoniego Awdziejewicza z dochowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych.Mieszczan Władysława i Wiktorii z Oskierków ślubnych małżonków Kożuchowskich syn urodzony 20 grudnia 1867 roku w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli ksiądz Wincenty Witort ze szlachcianką Marią Okołową, żoną Antoniego.

Выписи из метрической книги Радошковской Римско-Католической Приходской Церкви.
Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Апреля двадцать первого дня (1868-04-21) в Радошковском  Р.К. Приходском Костеле крещен младенец по Имени Казимир, ксендзом Антонием Авдзеевичем Викарным с совершением всех обрядов таинства.Мещан Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, Закон:  Суп: Сын родившийся 20 Декабря 1867 года (1868-12-20) в застенку Ганевичах сего прихода.Восприемниками были Ксендз Викентий Виторт с дворянкою Марьею Околовою женою Антония.


Strony: [1] 2 3 ... 10