Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1928-11-22 ślub Protasowski i Plewakowna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Maj 04, 2018, 22:12:33 pm »
№ 34.
Henryk Protasowski
Roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego dnia dwudziestego drugiego listopada w Rakowskim Rzym.-Kat. Kościele parafjalnym ksiądz Stefan Dobrowolski po ogłoszeniu zapowiedzi: 21, 28 października i 4 listopada r.b., prawnie wobec kościoła pobłogosławił związek małżeński za wzajemną zewnętrznie okazaną zgodą ślubujących Henryka Protasowskiego, kawalera 30 lat z Laskówki z Jadwigą-Katarzyną Plewako, panną 53 latSyna Bolesława i Michaliny z Nowickich, małżonków ślubnych, i córki Artura i Marji z Czepryńskich-Cekawoj, małżonków ślubnych w obecności świadek:  Antoniego Szabunio i Józefa Protasowskiego
2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-11-02 Tekla Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 25, 2017, 22:16:26 pm »
adres metryki znalezionej przez pana Leonida Benedyktowicza:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BF-59FN-P?i=469&cat=2325442
Roku tysięcznego osiemsetnego czterdziestego miesiąca 9bra trzeciego dnia, w oborkowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele ochrzczono z Świętych Olejów niemowlę na imię Tekla od WJXa Filipa-Nereusza Wilczewskiego Plebana tegoż kościołaSzlachetnych Jana i Franciszki z Plewaków Sopoćków ślubnych małżonków córka roku 1840 miesiąca 9bra drugiego dnia, z wieczoru, w tej parafii, ze wsi CzerepyTrzymali do chrztu szlachetni, urodzony  Mikołaj Hołub z urodzoną Aleksandrą Szumakowiczówną panną, asystowali urodzony Stanisław Łohynowicz z urodzoną Katarzyną Mączyńską małżonką
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=tekla;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.
3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1864-04-28 zgon Plewako Kunegundy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 22, 2017, 19:24:53 pm »
16 kwietnia [jul.] tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku we wsi Rajewszczyźnie zmarła dziewczynka imieniem Kunegunda на оstre zapalenie górnych dróg oddechowych (LTB, krup wirusowy). Szlachty Еuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka w wieku 4 lat parafianka kościoła mołodeczańskiego.Ciało jej pochował ks. Januszewski 18 tego miesiąca na publicznym cmentarzu mołodeczańskim.
Тысяча восемьсот шестьдесятого четвертого года Апреля 16 дня  в деревни Раевщине скончалась девица по имени Конегунда от круп. Дворян  Еузебиуша Алоизы Видавских Плеваков законных супругов дочь имевшая от роду 4 года прохожанка Молодечанскаго Костела. Тело ея на публичном Молодечанском кладбище 18 сего месяца Кс. Янушевским похоронено.
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1860-06-28 Kunegunda Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 21, 2017, 21:45:52 pm »
31 lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku в mołodeczańskim kościele rzymsko-katolickim ochrzczona została  dziewczynka imieniem Kunegunda przez księdza Józefa Jakutowicza z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachetnie urodzonych Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka, urodzona 28 tegoż miesiąca nocą we wsi JerewszczyźnieChrzestnymi byli Wysoko-szlachetnie urodzony Aleksander Oskierko deputat z szlachetnie urodzoną Albiną Nowosielską, panną.
kopie metryk o narodzinach z rzymsko-katolickich kościołów dekanatu wilejskiego za rok 1860 LVIA 604-54-30 l.dz.154

Тысяча восемьсот шестьдесятого года июля 31 дня в Молодеченском РК костеле окрещена девица по имени Кунегунда ксендзом Иосифом Якутовичом с совершением всех обрядов таинстваБлагородных Эвзебия и Алоизы урожденной Видавской Плеваков законных супругов дочь, родившаяся 28 сего месяца ночью в дер. ИеревщизнеВосприемники Сб. Крещения были Высокоблагородный Александр Оскерко Депутат с Благородною Альбиною Новосельскою, Девицею.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за 1860 г. LVIA 604-54-30 л.д.154
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-22 zgon Marianny Sopoćkówny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 06, 2017, 18:03:11 pm »
pani Honorata Dadas odnalazła metrykę zgonu Marianny Sopoćkówny Oto tłumaczenie metryki:
10 kwietnia 1881 r. (jul.) w zaścianku Nowosady umarło dziecko imieniem Marianna, od gorączkiSzlachty Mińskiej Guberni Wincentego i Emilii Spopoćków dwuletnia córka, [z] Zabrzeskiej parafiiciało jej pochowano w Jeśmanach
1881 года 10 Апреля въ застенке Новосады скончилась дитя именем Марианна, от поноса Дворян Минской Губерни Викентия и Эмилии Сопоцков доч 2 лет, Забрезского приходатело её похоренено .... в Есманах
6
O Forum / 6 października 2017 r. w Iwieńcu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 03, 2017, 08:19:23 am »
Zapraszamy do Iwieńca!

W piątek, 6 października, o godzinie 15, w miejscowości Iwieniec będzie otwarcie wystawy malarskiej na cześć bohaterów Sejmu 1773 r.! Jest ona poświęcona pamięci wybitnych postaciach białoruskiej historii XVIII w. Wśród których jest również potomek ziemi iwienieckiej Stanisław Bohuszewicz-Minkowski (1751-1817).
źródło: https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html

Запрашаем ў Івенец! :)


У пятніцу, 6 кастрычніка, а 15 гадзіне, у мястэчку Івенец адбудзецца адкрыццё мастацкай выставы ў гонар Герояў сойму 1773 года! Прысвечана яна памяці выбітных дзеячаў беларускай гісторыі XVIII ст., сярод якіх і ураджэнец Івенецкай зямллі Станіслаў Багушэвіч-Мінькоўскі (1751-1817).
https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-04 + Józef Roman Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 10:43:44 am »
23 marca 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady umarło na ospę dziecko o imieniu Roman-JózefSzlachty mińskiej guberni Wincentego i Emilii Sopoćków legalny 9-cio letni parafii ZabrzeskiejCiało jego pochowali chłopi na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года 23 марта в застенке Новосады скончилось детя именемь Роман-Осипь от оспыДворян минской губерни Викентия и Эмилии Сопоцков правы сын 9 лет Забресково приходатело его похорнили крестяне на сельском кладбище в Есманах
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-01-15 zgon Emilii Sopoćkowej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 09:51:05 am »
3 stycznia 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady zmarła szlachcianka Emilia, przy porodzie, była u SpowiedziSzlachcica Wileńskiej Guberni Wincentego Sopoćki ślubna żona lat 32, pozostawiła dzieci: Józefa, Ignacego, Mariannę parafii ZabrzeskiejCiało jej pochowane na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года Генваря 3 въ застенке Новосады скончилась дворянка Емилия, от родов, была у Исповеди Дворянина Виленской Губерни Викентия Сопоцки законная жена 32 лет, оставила детей: Осипа, Игната, марианну Забрезского приходатело её похоренено в Есманах на сельском кладбище
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1878-03-03 ślub Kazimierz Plewako & Leonia Walczewska
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 11, 2017, 08:36:48 am »
NIAB (Grodno) 915-2-17 śluby l.dz. 4 zapis 11
Dziewiętnastego lutego (jul.) tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku w radoszkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz Stanisław Sulżyński, dziekan wilejski, po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 5, drugie 12 i trzecie 19 lutego 1878 г. przed ludem zebranym na liturgię ogłoszonychMieszczan Kazimierza Plewaki kawalera lat 27 parafianina kościoła lebiedziewskiego z Leonardą Walczewską panną lat 22, parafianką kościoła radoszkowskiego wstępnego ścisłego z obu stron pisemnie objaśnionego badania o braku przeszkód do małżeństwa i po nie odkryciu żadnych jak również ze względu na objawioną zewnętrznymi znakami obustronnie zgodęEuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków syna i Jana i Marii z Narkiewiczów Walczewskich córkę ślubem połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Kajetana Surynta, Dionizego Walczewskiego, Jana Skwarkowskiego i wielu innych przy tym obecnych
Тысяча восемсот сиедемдесят восмого года Февраля деветнадцатого дня в Радошковском приходском РК костеле Кс. Станислав Сульжинский Вилейский декан по троекратном оглашении из них первое 5, второе 12 и третье 19 февраля 1878 г. пред народом собравшимся на литургию сделаннымиМещан Казимира Плевака юношу лет 27 прихожанина Лебедзевского костела с Леонардою Вальчевскою  девицею лет 22, прихожанкою Радошковского костела по сделании предварительнаго строгаго с обеих сторон письменно изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытию никаких равно изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуЭузебиуша и Алоизии из Видавских Плеваков сына и Ивана и Марии с Наркевичей Вальчевских дочерью браком сочетал и в лице Костела торжественно поблагославил в присутствии веры достойных свидетелей Каетана Суринта, Дионизия Вальчевскаго, Ивана Скварковскаго и многих других при том находящих
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1850-10-05 Władysław Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 08, 2017, 10:00:08 am »
NAIB F319-2-65 Plewako_4703
Wypis z księgi metrykalnej chrztów kościoła Hordziłowskiego, jak następuje:
Dwudziestego szóstego września tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku w hordziłowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Władysław przez wielebnego ojca Franciszka Markiewicza, proboszcza tego kościołaSzlachty Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków syn, urodzony 23 września 1850 roku wieczorem w tejże parafii okolicy szlacheckiej WidawszczyźnieChrzestnymi byli szlachta Aleksander Olszański z Barbarą Józefa raca małżonką.
Asystowali Ciurło z panną Heleną Plewakowną.

metrykę Władysława Plewako odpisał pan Leonid Benedyktowicz
Выпись из книги Метрика крещения Городзиловскаго Костела, следующее:

Тысяча восемьсот пятидесятого года Месяца Сентября двадцать шестого дня Городзиловской приходской Римско-Католической церкви, окрещен младенец по имени Владислав преподобным отцом Францем Маркевичем Настоятелем оной Городзиловской церкви (с) совершением  всех обрядов Таинства

Дворян Еузебиуша и Алоизии урожденной Видавской Плеваков законных супругов сын, родившийся 1850 года Сентября 23 вечером того же прихода в околице Видавщизне.

Восприемниками были Дворяне Александр Ольшанский  с Варварою Осипа Раца супругою.
Присутствовали Цюрло с Геленою Плевакувной девицей.


Таковую Выпись собственно ручным подписом, с приложением Церковной печати утверждаю 1851 года 27 июля
Ксендз Франц Маркович, Настоятель Городзиловский
Strony: [1] 2 3 ... 10