Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1668-10-02 chrzest Justyny Żarnowcówny (ze Zboru Koyd.)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 22:10:24 pm »
LVIA F-606-1-196 s. 53
08.12.1668 r. Metryka chrztu Justyny Żarnowiec (Zboru Koyd.)
Justyna - córka pastora Krzysztofa Żarnowca.

Roku 1668 dnia 2 8bra chrzcił ksiądz Kossarski we zborze kojdanowskim córkę moją Justynę Żarnowcównę.
Kumem był Jegomość Pan Piotr Kapaszczewski Podstoli Miński, kumą panna Helena Niewierska

92
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1670-08-31 Metryka chrztu Stanisława Żydowicza (ze Zboru Koyd.)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 22:04:04 pm »
LVIA F.606-1-196 s. 54 obr.
Roku 1670 dnia 31 Augusta chrzciłem w Wiertnikach Panu Janowi Żydowiczowi syna imieniem Stanisława.
Kumem był Jegomość Pan Michał Owsiadowski, Podczaszy Piński.
Drugi Jegomość Pan Stefan Hładki.
Trzeci Jegomość Pan Rafał Boufał.
Kumą Jejmość Pani Anna Głuszyńska Pruszakiewiczowa.

Wśród kumów- Stephan Hładki - syn Krzysztofa Hładkiego, rotmistrza JKM, pisarewicza ziemskiego mińskiego i Elżbiety Urbanowny Bujwidowny (jeden z moich przodków). Ojciec Stanislawa-Jan-prawdopodobne, syn Michala Fabiana Zydowicza i Owsiadowskiej,  wozny Minski w 1650, wojt Minski w 1656, poborca Woj. Minskiego w 1673 r.
93
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1667-02-08 Metryka chrztu Andrzeja Żydowicza (Zboru Koyd.)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 22:01:14 pm »
LVIA, F.606-1-196 s. 51 obr.
Roku 1667 tegoż dnia 8 Februarij ochrzcił we dworze kojdanowskim ksiądz Filip Kopiejewicz
ode mnie na chrzciny córki mojej wezwany,
syna Panu Baltazarowi Żydowiczowi imieniem Andrzeja.
Kumem był Jegomość Pan Rafał Bouchwał i Jegomość Pan Samuel Ratomski,
kumą Jejmość Pani [H]Alszka Owiadowska i córka moja Barbara Żarnowcowna

94
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1685-03-06 r. Metryka chrztu Teofila Grabowskiego (Zboru Koyd.)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:58:26 pm »
06.03.1685 r. Metryka chrztu Theophila Grabowskiego (Zboru Koyd.)
LVIA F.606-1-196 s. 61

Roku 1685 6 marca chrzciłem w Rubieżewiczach Wielmożnego Jegomości Panu Marcjanowi Grabowskiemu stolnikowi witebskiemu syna imieniem Teofila.
Kumem był Jego Miłość Pan Gabriel Naborowski, Jego Miłość Pan Jan Bieliński, Jego Miłość Pan Jerzy Mitoszycki?, kumami [były] Jej Mość Pani Zofia Cedrowska Skarbnikowa Mozyrska?, Jej Mość Pani Regina ...jnowa, Jej Mość Pani Rafałowa Bochwałowa

95
LVIA, F.606-1-198 s. 19 obr.
Anno 1756 dnia 23 Septembra w zborze ochrzciłem syna Wielmożnych Ichmość państwa Generałów-Majorów Wojsk W.X.L. Tomasza Grabowskiego z Anny Różyckiej Grabowskiej urodzonego, którego imiona na chrzcie świętym Albrecht Krzysztof.
Kumami byli Jaśnie Oświecony Książę Jegomość Albrecht Radziwiłł, starosta rzeczycki i Wielmożna Jejmość Pani Teodora Grabowska starościna wisztyniecka, Jaśnie Wielmożny Jegomość Pan Krzysztof Zawisza Starosta Starodubowski, Jaśnie Oświecona Księżna Pani Anna z Chaleckich Radziwiłłowa Starościna Rzeczycka, Wielmożny Jegomość Pan Świętorzecki Strażnik z Wielmożną Jejmość Panną Horodeńską, Komornikowną Wileńską.
Któremu dziecięciu ku osobliwszej konsolacji prześwietnej familii w jak najpóźniejsze lat niech Najwyższy ...  Ustawca Bóg w Trójcy Jedyny i według duszy i według ciała błogosławi, Amen. X. Stanisław Reczyński
96
LVIA, F.606-1-198 s. 17-17 obr.

Roku 1752 dnia 18 Augusta ochrzciłem córeczkę Wielmożnego Jegomość Pana Tomasza z Konopnice Grabowskiego Starosty Dudskiego? we Dworze Kojdanowskim urodzoną z Wielmożnej Jejmość Pani Anny Potockiej ? Grabowskiej. Imiona dane Teodora, Anna, Brygida, Zofia

Kumami byli
1. Jaśnie Oświecony Książę Albrycht Radziwiłł, Starosta Sądowy Rzeczycki, Generał Major Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kawaler Orderu św. Huberta z Wielmożną Jejmość Panią Teodorą Grabowską Starościną Wisztyniecką, Babką,
2. Wielmożny Jegomość Pan Hrehory Grabowski szambelan Jego Królewskiej Mości z Jaśnie Oświeconą księżną Anną Kunegundą z Chaleckich Radziwiłłową Starościną Rzeczycką etc.
Benedicat et alto neonate ...
X. Rafał Chniński, Con. Senior, Distr. Białorus.

97
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1669-06-04 Metryka chrztu Jana Rdultowskiego (ze Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:50:10 pm »
LVIA, F.606-1-196 s. 53 obr.
Roku 1669 dnia 4 Junij krzciłem w Tonwach Jego Mości Panu Michałowi Rdłutowskiemu podczaszemu Czernihowskiemu syna, imieniem Jana Stanisława.
Kumem był Stanisław Rdłutowski, Skarbnik Mozyrski i Jegomość Pan Piotr Kołontay,
kumą Jejmość Pani Anna Pilecka.

98
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1737-11-17 chrzest Teodory Anny Korwin Petrozelin (Zbor Koydanowski)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:48:17 pm »
LVIA F.606-1-198 s. 8 obr.
Anno 1737 die 17 Novembris (9bris). na folwarku dla zimna. Ochrzciłem córkę imiony Teodora Anna. Ojciec Imć Pan Jan Corwin Petrozelin. Matka
Ludowika Hazlerowna Petrozelinowa. Kumowie:
1. Wielmożny Jegomość Pan Krzysztof Zawisza S.L. (Skarbnik Litewski?) z Wielmożną Jejmość Panią Teodorą Grabowską
2. Imć pan Hieronim Hazler z Wielmożną Jejmość Panną Ludowiką Grabowską S.W.
3. X Stanisław Izbicki K.M. z Panną Teresą Hazlerowną
4. Jegomość Pan Teofil Olendzki z panną Jaroszewiczówną
5. Jegomość Pan Tołkacz z panną Ludwiką Chodorowską
Z woli Bożej umarło to dzieciątko w rok
X. Daniel Rymwid. Senior D. R. i Kaznodzieja Zboru Kojdanowskiego


Ojciec Jan Korwin Petrazolin- administrator i ekonom Hrabstwa Koydanowskiego.
99
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1751-11-20 Metryka chrztu Eleonory Kaleczyc (Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:45:20 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 16.

20. Nov?
Ochrzciłem tu we Zborze córeczkę Kaleczyca ziemianina na imię Eleonora. Kumowie ks. Jan Progulbicki  z Imć Panią Ludwiką Petrozolinową, Imć Pan Marcjan Petrozolin, porucznik Jego Królewskiej Mości z Imć Panią Teofilą Ciechanowską, i Imć Pan Daniel Morawski z Imć panią Ludwiką Reczyńską.
Niech Bóg w Trójcy Św. Jedyny temu dzieciątku hojnie na duchu czy na ciele w późne błogosławić raczy lata.Amen.
X. Jakub Reczyński, K.M. y Kojdanowski


100
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1740-02-25 Metryka chrztu Ludwiki Kaleczyc (ze Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:43:38 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 9
Die [Dnia] 25 Febr. ochrzciłem córkę Józefa Kaleczyca urodzoną z matki Hanny Kaleczycowej, której imię dano Ludowika, niech ją Bóg na chwałę swoją S.
Kumowie byli Imć pan Michał Jaugiel z Feyralią? panią Ludowiką Petrozolinową
Imć Pan Daniel Reczyński z Ichmość Panną Benedyktą Hazlerowną.
Iden qui supra
(X. Jakub Inglis K. Koyd)


Strony: 1 ... 8 9 [10]