Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
LVIA, F.606-1-198 s. 19 obr.
Anno 1756 dnia 23 Septembra w zborze ochrzciłem syna Wielmożnych Ichmość państwa Generałów-Majorów Wojsk W.X.L. Tomasza Grabowskiego z Anny Różyckiej Grabowskiej urodzonego, którego imiona na chrzcie świętym Albrecht Krzysztof.
Kumami byli Jaśnie Oświecony Książę Jegomość Albrecht Radziwiłł, starosta rzeczycki i Wielmożna Jejmość Pani Teodora Grabowska starościna wisztyniecka, Jaśnie Wielmożny Jegomość Pan Krzysztof Zawisza Starosta Starodubowski, Jaśnie Oświecona Księżna Pani Anna z Chaleckich Radziwiłłowa Starościna Rzeczycka, Wielmożny Jegomość Pan Świętorzecki Strażnik z Wielmożną Jejmość Panną Horodeńską, Komornikowną Wileńską.
Któremu dziecięciu ku osobliwszej konsolacji prześwietnej familii w jak najpóźniejsze lat niech Najwyższy ...  Ustawca Bóg w Trójcy Jedyny i według duszy i według ciała błogosławi, Amen. X. Stanisław Reczyński
92
LVIA, F.606-1-198 s. 17-17 obr.

Roku 1752 dnia 18 Augusta ochrzciłem córeczkę Wielmożnego Jegomość Pana Tomasza z Konopnice Grabowskiego Starosty Dudskiego? we Dworze Kojdanowskim urodzoną z Wielmożnej Jejmość Pani Anny Potockiej ? Grabowskiej. Imiona dane Teodora, Anna, Brygida, Zofia

Kumami byli
1. Jaśnie Oświecony Książę Albrycht Radziwiłł, Starosta Sądowy Rzeczycki, Generał Major Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kawaler Orderu św. Huberta z Wielmożną Jejmość Panią Teodorą Grabowską Starościną Wisztyniecką, Babką,
2. Wielmożny Jegomość Pan Hrehory Grabowski szambelan Jego Królewskiej Mości z Jaśnie Oświeconą księżną Anną Kunegundą z Chaleckich Radziwiłłową Starościną Rzeczycką etc.
Benedicat et alto neonate ...
X. Rafał Chniński, Con. Senior, Distr. Białorus.

93
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1669-06-04 Metryka chrztu Jana Rdultowskiego (ze Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:50:10 pm »
LVIA, F.606-1-196 s. 53 obr.
Roku 1669 dnia 4 Junij krzciłem w Tonwach Jego Mości Panu Michałowi Rdłutowskiemu podczaszemu Czernihowskiemu syna, imieniem Jana Stanisława.
Kumem był Stanisław Rdłutowski, Skarbnik Mozyrski i Jegomość Pan Piotr Kołontay,
kumą Jejmość Pani Anna Pilecka.

94
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1737-11-17 chrzest Teodory Anny Korwin Petrozelin (Zbor Koydanowski)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:48:17 pm »
LVIA F.606-1-198 s. 8 obr.
Anno 1737 die 17 Novembris (9bris). na folwarku dla zimna. Ochrzciłem córkę imiony Teodora Anna. Ojciec Imć Pan Jan Corwin Petrozelin. Matka
Ludowika Hazlerowna Petrozelinowa. Kumowie:
1. Wielmożny Jegomość Pan Krzysztof Zawisza S.L. (Skarbnik Litewski?) z Wielmożną Jejmość Panią Teodorą Grabowską
2. Imć pan Hieronim Hazler z Wielmożną Jejmość Panną Ludowiką Grabowską S.W.
3. X Stanisław Izbicki K.M. z Panną Teresą Hazlerowną
4. Jegomość Pan Teofil Olendzki z panną Jaroszewiczówną
5. Jegomość Pan Tołkacz z panną Ludwiką Chodorowską
Z woli Bożej umarło to dzieciątko w rok
X. Daniel Rymwid. Senior D. R. i Kaznodzieja Zboru Kojdanowskiego


Ojciec Jan Korwin Petrazolin- administrator i ekonom Hrabstwa Koydanowskiego.
95
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1751-11-20 Metryka chrztu Eleonory Kaleczyc (Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:45:20 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 16.

20. Nov?
Ochrzciłem tu we Zborze córeczkę Kaleczyca ziemianina na imię Eleonora. Kumowie ks. Jan Progulbicki  z Imć Panią Ludwiką Petrozolinową, Imć Pan Marcjan Petrozolin, porucznik Jego Królewskiej Mości z Imć Panią Teofilą Ciechanowską, i Imć Pan Daniel Morawski z Imć panią Ludwiką Reczyńską.
Niech Bóg w Trójcy Św. Jedyny temu dzieciątku hojnie na duchu czy na ciele w późne błogosławić raczy lata.Amen.
X. Jakub Reczyński, K.M. y Kojdanowski


96
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1740-02-25 Metryka chrztu Ludwiki Kaleczyc (ze Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:43:38 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 9
Die [Dnia] 25 Febr. ochrzciłem córkę Józefa Kaleczyca urodzoną z matki Hanny Kaleczycowej, której imię dano Ludowika, niech ją Bóg na chwałę swoją S.
Kumowie byli Imć pan Michał Jaugiel z Feyralią? panią Ludowiką Petrozolinową
Imć Pan Daniel Reczyński z Ichmość Panną Benedyktą Hazlerowną.
Iden qui supra
(X. Jakub Inglis K. Koyd)


97
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1737-11-01 Metryka chrztu Ludwiki Charewicz (ze Zboru Koydanowskiego)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 21:42:15 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 8.
Anno 1737 dnia 1 listopada we Zborze kojdanowskim ochrzciłem córkę pana Charewicza z ojca katolika z matki ewangieliczki spłodzoną, na imię Ludwika.
Kumami D. Józef Żydowicz, docent z panną Ludwiką Rodorowską?. Rafał Piątkowski z panną Zofią Kornatowską.
Deus benedicat. X. Daniel Rymwid S. D. R.
Kaznodzieja Zboru Koydanowskiego

98
LVIA F.606-1-196 s. 8 obr.
Anno Domini 1739 [dzień] 4 Maj we zborze kojdanowskim ochrzciłem córkę imion Katarzyna Zofia.
Ojciec Jerzy Downar. Matka Bogumiła Zołączkowska Downarowa.
Kumowie ksiądz Stefan Izbicki z moją żoną,
(2) Imć Pan Korwin Petrozelin administrator Hrabstwa Kojdanowskiego z panna Benedyktą Hazlerowną O. K.
(3) D. Jaugiel z Panią Rotkiewiczową starą
(4) Rafał Pią(t)kowski z panią Anną Berkowną
(5) Bogusław Dziekoński z Panną Rozalią Połoniewiczówną.
Panie Jezu błogosław Rodziców i to dzieciątko.
Ksiądz Daniel Rymwid Sen. D.B. i Ksiądz Zboru Kojdanowskiego

99
metryki kalwińskiego zboru kojdanowskiego / 1756-04-27 Metryka chrztu generała Jerzego Franciszka Grabowskiego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Walenty Kaleczyc dnia Listopad 12, 2016, 18:59:00 pm »
LVIA, F.606-1-198 s. 19 obr.
Anno 1756 27 Aprila ochrzcilem syna Wielmożnego Jegomości Pana Jana Grabowskiego Pułkownika Jego Królewskiej Mości urodzonego z Wielmożnej Jejmości Pani Johanny z Gruszczyńskich Grabowskiej. Imiona dane: Jerzy, Tomasz, Franciszek.
Kumami byli Wielmożny Jegomość Pan Bogusław Ottenhauz starosta Jaśwoński z Wielmożną Jejmość Panią Teodorą Grabowską starościną Wisztyńską, babką,
w B-u Przewielebny JMsc ksiądz Jakub Inglis Senior Nowogródzki z Wielmożną Jejmość Panią Anna Grabowska Generał-Majorową
Wielmożny Jegomość Pan Tomasz Grabowski Generał-Major Wojsk W.X.L. z Wielmożną Jejmość Panną Konstancją Gruszczyńską Podkomorzanką Jego Królewskiej Mości
X. Rafał Chniński

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Franciszek_Grabowski
100
25 października 1871 roku (jul.) w majątku Moskalewszczyzna zmarł ziemianin Piotr Plewako, syn Józefa Mąż pozostałej po nim wdowy Melanii Plewakowej miał 66 lat. Zostawił po sobie córki Alinę, Elżbietę i Zofię. Parafianin kamieńskiego kościoła rzymsko-katolickiegoCiało jego przewielebny Michał Olechnowicz, dziekan powiatu Mińskiego i administrator tego kościoła na Iwienieckim cmentarzu parafialnym pogrzebał 7 listopada tegoż roku.

Leonid Benedytowicz, za NIAB 957-1-10 l.dz.48 Metryki kościoła katolickiego w Kamieniu za 1871 r.
Cytuj
1871 Года октября 25 дня, в имении Москалевщизне скончался Помещик Петр Иосифов Плевако.Оставшейся вдовою Мелянии Плеваковой Муж Имевший от роду Лет 66. Оставил после себя дочерей Алину, Елисавету и Софию. Прихожанин Каменскаго Римско-Католическаго Костела.Тело его Высокопреподобный Михаил Олехнович Декан по Минскому Уезду Администратор онаго Каменскаго Костела на Ивенецком Приходском Кладбище 7 Ноября сего года Похоронил.

Zgon Piotra Plewako, data śmierci wg kal. juliańskiego, a pogrzebu - wg kalendarza gregoriańskiego!
Strony: 1 ... 8 9 [10]