Orłowscy z Pokucia: siedzący Bronisław Orłowski
to dziadek Emilii Suchockiej i Malwiny Czepiołko
z  synem, który zmarł w młodym wieku "na suchoty" (czyli gruźlicę)  i wnukiem.
fotografia, zapewne lata 20-te XX wieku, oznaczona na odwrocie sygnetem drukarskim
(wytwórni papieru lub zakładu fotograficznego):

"Mężczyźni zarzucili dzisiaj od dawna przyjęty i ulubiony strój, na który składały się: 
buty z cholewami, spodnie do butów i charakterystyczne granatowe maciejówki. 
Spotkać je można u ludzi starszych. Młodzi szyją ubrania marynarkowe, noszą pantofle, 
buciki, kapelusze itp.".
cyt. o mieszkańcach miasteczka Iwieniec z pracy dyplomowej w PIN Bronisława W. Króla, 1938 r., 
pt. "Szkoła jako instytucja wychowawcza w środowisku małomiasteczkowym 
(na tle konkretnego środowiska małomiasteczkowego - Iwieniec)" 
wydanej drukiem w Białymstoku w 2001 r., str. 18