Autor Wątek: 1853-06-25 ślub Lucjana Woyniłłowicza  (Przeczytany 1955 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2470
1853-06-25 ślub Lucjana Woyniłłowicza
« dnia: Październik 08, 2011, 18:59:53 pm »
Tysiąc osiemset pięćdziesiąt trzeciego roku Czerwca dwadzieścia piątego Dnia [kal. jul] w Chоtowskim Kościele Filialnym Wielebny Julian Kolenda Proboszcz Kamieńskiego Parafialnego Kościoła Rzymskokatolickiego Dziekan Mińskiego Powiatu po trzykrotnym ogłoszeniu, z których pierwsze dnia 7, drugie dnia 14, trzecie dnia 18 tego miesiąca czerwca, przed ludem obecnym na liturgii uczynione, Szlachetnych Lucjana Woyniłłowicza porucznika Sumskiego Pułku Huzarskiego młodzieńca lat 26 z Dworu Suchowczyc Cimkowieckiego Rzymskokatolickiego Kościoła parafianina z Marią Łęską, parafianką kościoła kamieńskiego z Dworu Chotowa poprzez silne po obu stronach (nieczytelne) zbadania o przeszkodach do małżeństwa, których nie ma, których jednakowo po ujawnionej od obu osób wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami ujawnionej, Szlachetnych Michała i Ałont (?) z domu Rusudowskiej Wojniłłowiczów ślubnych małżonków syna, z urodzonych Antoniego i Zofii z domu Zaleskiej Łęskich ślubnych małżonków córką ślubem połączył i wobec Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności dostojnych świadków Szlachetnych Aleksandra Łęskiego, byłego Marszałka Szlachty, Konstantego Woyniłłowicza i Józefa Woyniłłowicza i wielu  innych przy tym obecnych.

Метрическая выпись из Каменского РК костела о браке Войниловича Люциана

Тысяча восемьсот пятьдесят третьего года Июня двадцать пятого Дня в Хотовском Филиальном Костеле преподобный Юлиан Коленда Настоятель Каменской Римско католической Приходской Церкви Декан Минского уезда по троекратном оглашении  из коих первое дня 7, второе дня 14, третье дня 18 сего месяца Июня пред народом собравшимся на литургию сделаны, Благородных Люциана Войниловича поручика Сумского Гусарского Полка юношу 26 лет из Двора Суховщиц  Цимковицкого РК Церкви прихожанина с Мариею Ленскою из Церкви Каменской прихожанкою из Двора Хотовы по делании строгого с обоих сторон (неразборчиво) … исследования о противных к бракосочетанию в том препятствий нет каких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Благородных Михаила и Алонт (?) урожденной Росудовской (?) Войниловичей законных супругов сына, с Благородных Антония и Софии  урожденной Занской (?) Ленских  законных супругов дочерью Браком сочетал и в лице Церкви торжественно побогославил в присутствии  … достойных свидетелей Благородных Александра Ленского, б. предводителя Дворянства, Константина Войниловича и Йозефа Войниловича и многих других при том находящихся.
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2013, 11:04:22 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz