Autor Wątek: 1857-02-03 metryka chrztu Kuczuk Zofia Wilhelmina  (Przeczytany 1675 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
1857-02-03 metryka chrztu Kuczuk Zofia Wilhelmina
« dnia: Wrzesień 19, 2011, 19:25:31 pm »
Z ksiąg metrykalnych Kamieńskiego kościoła.
Numer aktu urodzenia  17-29-3  z 03/02/1857
Kuczuk Zofia Wilhelmina
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku Lutego trzeciego dnia w Kamieńskim Parafialnym Rzymsko - Katolickim ochrzczone zostało niemowlę o imionach Wilhelmina Zofia przez wielebnego Juliana Kolendę Proboszcza tegoż Kamieńskiego Kościoła z zachowaniem wszystkich wymaganych sakramentów, szlachetnych Aleksandra i Anny z Rożewskich Kuczuk ślubnych małżonków córka urodziła się zeszłego tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku grudnia 29 dnia rano w parafii i miasteczku Kamień.
Chrzestnymi byli szlachetnie urodzony Wojciech Wojna były Sędzia Oszmiańskiego Sądu Granicznego z urodzoną Bronisławą, małżonką urodzonego Stanisława Garglinowicza Kolegialnego Asesora Kancelarii Zarządzającego Mińskiego Cywilnego Gubernatora.

Из метрических книг Каменского костела.
Numer aktu urodzenia  17-29-3  z 03/02/1857
Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года Февраля третьего дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви  окрещен младенец именам Вильгельмина София  Преподобным Юлианом Колендою Настоятелем оной Каменской Церкви с совершением всех обрядов Таинства Благородных  Александра и Анны урожденной  Ружевской Кучуков  законных супругов дочь родившаяся прошлого Тысяча восемьсот пятьдесят шестаго года Декабря 29 по утру  дня того же прихода в местечке Камень. Восприемниками были дворяне Г.Войцих Война б. Судья Ошмянскаго Межаваго Суда с Г. Брониславою супругою Г. Станислава Гарглиновича Коллежского Асессора Правителя Канцелярии Г. Минскаго Гражданскаго Губернатора.
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2013, 13:06:37 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz