Autor Wątek: 1855-06-14 metryka chrztu Nawrocka Marianna Joanna  (Przeczytany 1473 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
1855-06-14 metryka chrztu Nawrocka Marianna Joanna
« dnia: Wrzesień 18, 2011, 19:59:12 pm »
Numer aktu urodzenia 25-24 z 14/06/1855,
Nawrocka Marianna Joanna
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku czerwca czternastego dnia [kal. juliański] w Kamieńskim Parafialnym Rzymsko - Katolickim Kościele ochrzczono niemowlę o imieniu Marianna Joanna przez Wielebnego Juliana Kolendo Proboszcza tegoż Kamieńskiego Kościoła, dziekana Mińskiego powiatu z zachowaniem wszystkich wymaganych sakramentów,
Szlachetnych Mieczysława i Pauliny z Kozłowskich Nawrockich ślubnych małżonków córkę, urodzoną tego roku czerwca 24 dnia rano [wg. kal. gregoriańskiego] w tej samej parafii w folwarku Mieszycach.

Chrzestnymi byli szlachta Marszałek Szlachty Powiatu Mińskiego Joachim Brzozowski 
z małżonką (byłego) Przewodniczącego Granicznych sądów mińskiego powiatu Antoniego Łęskiego Zofią
w obecności szlachty porucznika Lucjana Woyniłłowicza i małżonki wyżej wymienionego Joachima Brzozowskiego Władysławy, wyżej wymienionego Antoniego Łęskiego i małżonki chorążego powiatu słuckiego Michała Domańskiego Michaliną, Adama Naruszewicza i małżonki wyżej wymienionego Lucjana Woyniłłowicza Marianny, porucznika Aleksandra Łęskiego i  panny Emilii Domańskiej,
sztabowego rotmistrza Karola Zaleskiego i panny Wilhelminy Łęskiej,
chorążego Leona Domańskiego i panny Ludwiki Nawrockiej.


Numer aktu urodzenia 25-24 z 14/06/1855,
Навродзкая Марьянна Иоанна
Тысяча восемьсот пятьдесят пятого года Июня четырнадцатого дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви  окрещен младенец именами Марьянна Иоанна Преподобным Юлианом Колендою Настоятелем оной Каменской Церкви Деканом Минского уезда с совершением всех обрядов таинства Благородных Мечислава и Павлины урожденной Козловской Навродзких законных супругов дочь родившаяся сего года Июня 24 дня по утру того же прихода в Фольварке Мешицах.
Восприемниками были Дворяне Предводитель дворянства Минского уезда Ефим Бржозовский с женою б. (бывшего) Председателя Межевых судов Минского уезда Антония Ленского Софиею  в присутствиии дворян  Поручика Люцияна Войниловича и жены вышепомянутого Ефима Бржозовского Владиславою, вышепомянутого Антония Ленского  и женою хорунжия Слуцкого уезда Михаила Доманского Михалины, Адама Нарушевича и жены вышепомянутого Люцияна Войниловича  Марьянны, Поручика Александра Ленского и девицы Емилии Доманской, Штаб ротмистра Карла Залеского и девицы Вильгельмины Ленской, хорунжица Леонтия Доманского и девицы Людвиги Навродзкой.
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2013, 23:15:18 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz