Autor Wątek: dziedzictwo Unii Lubelskiej  (Przeczytany 1632 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 3453
  • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
dziedzictwo Unii Lubelskiej
« dnia: Czerwiec 27, 2019, 12:43:42 pm »
Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów,
ze wspólnymi: monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i polityką obronną. Zachowano odrębne: skarb, urzędy, wojsko, sądownictwo.


Postanowienia Unii Lubelskiej:
 • Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie.
 • Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich,
  a w skład Senatu weszło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.
 • Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
 • Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach
 • Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie
 • Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
 • Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
 • Zakazano na Litwie egzekucji królewszczyzn i podważania nadań królewskich
 • Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.
 • Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie
W tych postawieniach widać bardzo duże zbieżności z obecnym stanem Unii - Europejskiej. Niektóre nie zostały zrealizowane czy to ogólnie (brak Prezydenta i konstytucji Europy) - czy tylko przez Polskę: kraje Unii mają jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie.

Dla rodu Plewako, wywodzącego się z Wielkiego Księstwa Litewskiego Unia Lubelska była przełomem niezwykle pozytywnym, o jej pełną realizację Plewakowie walczyli jeszcze ponad sto dwadzieścia pięć lat później w ruchu koekwacyjnym (zrównania praw w Wielkim Księstwie Litewskim do standardu Korony Polskiej).

Dzisiaj istnieje niemal pełna zgoda w społeczeństwie co do sensu i potrzeby przynależności Polski do Unii Europejskiej i uczestniczenia w integracji Europejskiej. Zgoda deklarowana również przez wszystkie partie parlamentarne - a więc nie kontrowersyjna.

Spory wywołuje kwestia dalszego zacieśniania integracji, w szczególności  zrealizowania przez Polskę zobowiązania przyjęcia waluty Euro.

W tej sytuacji uczestnicy Święta Towarzystwa Rodu Plewako zgromadzeni w dniu 30 czerwca 2019 r. na Nowym Mieście w Warszawie mogą złożyć swoje podpisy (nie tylko członkowie Towarzystwa ale wszyscy chętni, np. obecni na mszy św. w kościele św. Kazimierza, patrona obu krajów) i poprzeć

Apel o wdrożenie w  Unii Europejskiej niektórych niezrealizowanych postulatów:
 • przyjęcia przez Polskę waluty Euro i bicia monet Euro z polską stroną narodową na rewersie:
      https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/1euro/html/index.en.html 
 • połączenia urzędów Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej w stanowisko Prezydenta Unii Europejskiej
 • prowadzenia prawdziwie aktywnej wspólnotowej europejskiej polityki zagranicznej i wspólnej polityki obronnej i w związku z tym  przekształceniem stałego miejsca Francji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w stałe miejsce Unii Europejskiej (ze stałym reprezentowaniem Unii przez Francję - ze względu na jej potencjał atomowy)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2019, 14:13:55 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako