Autor Wątek: 1876-12-08 ślub Idalii Offenberg i Konstantego Jankowskiego  (Przeczytany 2304 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2564
1876-12-08 ślub Idalii Offenberg i Konstantego Jankowskiego
« dnia: Sierpień 30, 2013, 18:43:44 pm »
Siedemnastego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku w bobrujskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym wielebny Ildefons Romanowski, wikary tego kościoła, po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze ogłoszono 31 października, drugie 1 listopada, trzecie 7 listopada przed ludem zebranym na liturgię.

Szlachcica Konstantego Jankowskiego, lat 33, z Idalią Offenberg, lat 21, pan młody z parafii bobrujskiej, a panna młoda z parafii swisłockiej, po uprzednim uczynieniu mocnego z obu stron na piśmie wyjaśnienia braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, i po nie znalezieniu żadnych przeszkód, jak również po oświadczonej z obu stron wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami okazanej,

szlachty Karola i Scholastyki z Nowosielskich Jankowskich, Wiktora i Antoniny z Rewkiewiczów Offenbergów ślubnych małżonków i dzieci węzłem małżeńskim połączył i w obecności Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków: Czesława Offenberga, Justyna Rewkiewicza, Jana von Szpindler i Jana Łuckiewicza

Метрика Бобруйского РК приходского костела 1876 г. о браке Константина Янковского с Идалиею Офенберг

Тысяча восемьсот семьдесят шестаго года Ноября седьмаго Дня в Бобруйской РК Приходской Церкви Преподобный Отец Ильдефонс Романовский, Викарный сей Церкви, по троекратном оглашении  из коих первое 31 Октября, второе 1-го Ноября, третье дня 7 Ноября пред народом собравшимся на литургию сделаны,
Дворянина Константина Янковского 33 лет, с Идалиею Оффенберг, 21 года. Жених Бобруйского прихода, а невеста Свислочского, по сделании предварительно строгаго  с обеих сторон  на письме изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному из абоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному,
Дворян Карла и Схоластики  из Новосельских Янковских, Виктора и Антонины    Ревкевичевой Оффенбергов законных супругов и детей,  браком сочетал и в лице Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей:  Чеслава Оффенберга,  Устина Ревкевич, Ивана Фон-Шпиндлер и Ивана Луцкевича.
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2013, 10:58:42 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz