Dalsze losy gajowego
Józefa Sosnowskiego

Gajowy Józef Sosnowski, o czym dowiadujemy się ze wspomnień Bolesława Zmitrowicza opublikowanych w "Sylwanie", z polecenia nadleśniczego inż. Ryszarda Sierpińskiego wspólnie z gajowym Józefem Dubickim pilotował przez Puszczę Nalibocką Dyrektora Lasów Państwowych RP Adama Loreta. Był świadkiem aresztowania w Puszczy dyrektora Loreta przez sowietów, wrócił do nadleśnictwa i poinformował o tym nadleśniczego Sierpińskiego.

Józef Sosnowski wywieziony na Sybir  zmarł na Wschodzie.

 /w:/ SYLWAN nr:5 69-72,2004, art. pt. "Okoliczności śmierci Adama Loreta - Zdzisław Bednarz i Magdalena Frączek.