Dalsze losy nadleśniczego
Ryszarda Sierpińskiego

Wg wspomnień Teresy, wówczas 11 letniej córki nadleśniczego z Nalibok Ryszarda Sierpińskiego, cytowanych przez Józefa Brodę,

sowieci wywieźli całą rodzinę Sierpińskich w lutym 1940 r., podobnie jak wszystkich leśniczych - również z rodzinami. Nadleśniczy Ryszard Sierpiński ciężko pracował jako drwal przy wyrębie lasów w tajdze, a później był wywieziony daleko od rodziny - urządzał lasy na południu Syberii. Rodzina ledwo wegetowała.

W 1946 r. wszyscy szczęśliwie powrócili do Polski. Sierpiński ponownie pracował w Lasach Państwowych. Zmarł w 1983 r. w  wieku 87 lat.

Ze wspomnień dowiadujemy się także, że 16 września 1939 r. w Nadleśnictwie Naliboki był przejazdem dyrektor naczelny Lasów Państwowych RP Adam Loret, którego sowieci aresztowali 17 września 1939 r. w Puszczy Nalibockiej i "ślad po nim zaginął". Córka Teresa

Józef Broda,
"Relacje wspomnieniowe leśników",
polemika z art. Bolesława Zmitrowicza - b. sekr. Dyr.LP Okr. Krakowsko - Śląskiego /w:/ "Przegląd Leśniczy" nr 3 i "Sylwan" nr 2004 r.
nr 8: 57−70, 2005