Dalsze losy gajowego
Józefa
Dubickiego

Gajowy Józef Dubicki, o czym dowiadujemy się ze wspomnień Bolesława Zmitrowicza, przedwojennego  sekretarza Krakowsko - Śląskiej Dyrekcji Lasów Państwowych opublikowanych w "Sylwanie", z polecenia nadleśniczego inż. Ryszarda Sierpińskiego wspólnie z gajowym Józefem Sosnowskim pilotował przez Puszczę Nalibocką 17 września 1939 r. r. w godzinach rannych Dyrektora Lasów Państwowych RP Adama Loreta. Później przebywał z nim w więzieniu w Wołożynie i był bezpośrednim świadkiem jego zabójstwa przez NKWD w lesie,10 km od Wołożyna w październiku lub listopadzie 1939 r.

 /w:/ SYLWAN nr:5 69-72,2004, art. pt. "Okoliczności śmierci Adama Loreta - Zdzisław Bednarz i Magdalena Frączek.