Ks. Dadas, w latach 1960-tych kanonik i dziekan w Giżycku, przy jedynym wówczas kościele parafialnym pw. św. Brunona. Zmarł i pochowany na cmentarzu w Giżycku.

przyp. Stanisław J. Plewako