Elżbieta Erdmanowa, córka Marii z Plewaków Pruszakowej (1844-1899)  zmarła 17 marca 1943 roku,
o czym informuje treść nekrologu zamieszczonego w wileńskim "Gońcu codziennym" z dnia  8 maja 1943 r. (uzyskanego dzięki uprzejmości
Pana Witolda Stachury):

Ś.+P.
z Pruszaków
Elżbieta Erdmanowa
właścicielka majątku Naborowszczyzna
zmarła w Iwieńcu dnia 17 marca r.b.

Nabożeństwo Żałobne za
spokój Jej duszy odbędzie
się w kościele św. Katarzyny
w poniedziałek 10 maja
o godz. 9-tej.

O czym zawiadamiają
Krewnych i Znajomych
pogrążeni w głębokim smutku

Przyjaciele.

zobacz skan nekrologu