sanitariusz Józef Jan KuŸmiński,
autor wspomnień, w maju 1944 r. w Starzynkach,
fotografował kapral Szostak