Autor Wątek: 1861-02-27 metryka chrztu Nawrocki Władysław Mikołaj ur. w folw. Mieszyce  (Przeczytany 1453 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3517
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
Numer aktu urodzenia 28-17 z 27/02/1861

Nawrocki Władysław Mikołaj
Folwark Mieszyce

Dwudziestego siódmego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku w Kamieńskim Rzymsko - Katolickim Kościele Parafialnym dziecko o imieniu Władysław - Mikołaj ochrzcił przewielebny Ojciec Julian Kolendo Proboszcz tegoż Kamieńskiego Kościoła Kanonik Mińskiej Katedry Dziekan Mińskiego powiatu z zachowaniem wszystkich obrządków Sakramentalnych Szlachetnych Mieczysława i Pauliny z domu Kozłowskiej Nawrockich ślubnych małżonków syn, urodzony 17 lutego tegoż 1861 roku wieczorem w tejże parafii w w folwarku Mieszycach. Chrzestnymi byli szlachta Konstanty Plewako z Józefiną małżonką Wojciecha Wojny, przy udziale szlachty Adama Burzyńskiego z panną Leokadią Dzierżyńską,
Antoniego Dzierżyńskiego i wdowy Antoniny Jankowskiej.

Numer aktu urodzenia 28-17 z 27/02/1861

Навродзкий Владислав-Николай
Фольварок Мешицы

Тысяча восемьсот шестьдесят первого года Февраля двадцать седьмого дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви  окрещен младенец по имени Владислав-Николай Высокопреподобным Отцем Юлияном Колендою Настоятелем оной Каменской Церкви Каноником Минской Кафедры Дзеканом Минского уезда с совершением всех обрядов таинства Благородных Мечислава и Паулины урожденной Козловской Навроцких законных супругов сын родившийся сего 1861 года Февраля 17 дня вечером того же прихода в Фольварке  Мешицах. Восприемниками были Дворяне Константин Плевако, с Иосифою женою  Войцеха Войны, в присутствии Дворян Адама Буржиньского, с Леокадиею Дзержинскою девицею, Антония Дзержинского и вдовы Антонины Янковской.
« Ostatnia zmiana: Listopad 21, 2013, 23:45:34 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako