Autor Wątek: 1853-03-19 Ślub Wincentego Kolendy z Heleną Suchocką  (Przeczytany 1510 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
1853-03-19 Ślub Wincentego Kolendy z Heleną Suchocką
« dnia: Październik 22, 2011, 19:42:43 pm »
1853-03-19 Ślub Wincentego Kolendy z Heleną Suchocką

Tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku Marca 19 dnia w uroczystość Świętego Józefa, (a zatem wg kalendarza gregoriańskiego!-  dopisek SP) w Kamieńskim Rzymsko - Katolickim Parafialnym Kościele Wielebny Jacenty Łaski Wikary tegoż Kościoła kamieńskiego na podstawie pozwolenia Jego Escelencji Biskupa Mińskiej Eparchii 16 Marca 1853 roku z № 108 zwalniającego z zapowiedzi i z zabronionego okresu 40 dni Wielkiego Postu szlachetnych Wincentego Kolendy Lekarza Kokczetawskiego Wojskowego Lazaretu młodzieńca lat 30, parafianina Tobolskiego Rzymsko - Katolickiego Kościoła z Heleną Suchocką panną lat 17 z tegoż Kościoła Kamienieckiego parafianką z Dworu Siwica po złożeniu przez obie strony ... badania o przeszkodach w zawarciu małżeństwa, i po nieodkryciu żadnych, wspólnie po zapytaniu obojga osób o wzajemną zgodę, zewnętrznymi znakami wyrażoną, Szlachetnych Wincentego i Wiktorii z domu Kowzan Kolendów ślubnych małżonków syn, ze Szlachetnymi Józefem i Pauliną z domu Solarską Suchockich ślubnych małżonków córką ślub zawarty w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności wiernych dostojnych świadków szlachciców Adama Piątkowskiego, Wacława Wojny, i Kazimierza Obryckiego i wielu innych  w tym uczestniczących.   

1853-03-19 Брак Викентия Коленды
Тысяча восемьсот пятьдесят третьего года Марта 19 дня в праздник Святого Иосифа, в Каменской Римско-Католической Приходской Церкви Преподобный Иакинтий Лаский Викарий оной Церкви Каменской на основании данной Преосвященнийшим Епископом Минской Епархии 16 Марта 1853 года за № 108 освобождающей от оглашений и прещенного времени четыредесятницы Благородных Викентия Коленду Лекаря Кокбектрическаго (видимо название населенного пункта)?) Военного Лазарета юношу 30 лет, прихожанина Тобольской РК Церкви (Это город в Сибири) с Еленою Сухоцкою  17 лет девицею из  сея Церкви Каменской прихожанкою из Двора Сивицы по сделании строгаго с обоих сторон … изследования о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Благородных Викентия и Виктории  урожденной Ковзановой Колендов законных супругов сын, с Благородных Иосифа и Павлины урожденной Солярской  Сухоцких законных супругов дочерью браком сочетал и от лица Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Адама Пионтковского, Вацлава Войны, и Казимира Обрицкаго и многих других при том находяшихся.
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2013, 22:58:45 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz