Autor Wątek: 1855-10-09 ślub Karola Puzynowskiego  (Przeczytany 1212 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
1855-10-09 ślub Karola Puzynowskiego
« dnia: Październik 08, 2011, 19:02:14 pm »
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku października 9 dnia (w niedzielę, 21 października 1855 r. wg. kal. gregoriańskiego -SP) w kamieńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym wielebny Hieronim Romanowski, wikary tego kościoła, po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze (kal. juliańskiego) września 4 dnia (niedziela, 16.09.1855 - SP), drugie 8 dnia (czwartek, 20.09.1855 -SP), trzecie 11 dnia (niedziela, 23 września) przed ludem na liturgię zebranym ogłoszonych,
szlachtę Karola Puzynowskiego, młodzieńca lat 22 z parafii rubieżewickiej z Weroniką Matusewiczową lat 27 ze Skiparowców tego kościoła parafianką, po uczynieniu silnego (nieczytelne) ... o przeszkodach do małżeństwa i nie stwierdzeniu żadnych, a także po ujawnionemu przez obie osoby wzajemnej zgodzie zewnętrznymi znakami okazanej,
syna szlachty Józefa i Karoliny z domu Mickiewiczówny Puzynowskich ślubnych małżonków, z
córką szlachty Ignacego i Doroty z domu Szpilewskiej Matusewiczów ślubnych małżonków,
ślubem połączył i w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności trzech dostojnych świadków, szlachty Ludwika Bujki. Konstantego Plewaki, Felicjana Bureli i wielu innych przy tym znajdujących się.
Выпись из метрической книги Каменского РК костела о браке  Пузиновского Карла

Тысяча восемьсот пятьдесят пятого  года Октября Девятого Дня в Каменской Римско католической Приходской Церкви преподобный Героним Романовский Викарий оной Каменской церкви   по троекратном оглашении  из коих первое 4 дня, второе 8 дня, третье 11 дня месяца Сентября пред народом собравшимся на литургию сделаны, Дворян  Карла Пузиновского юношу 22 лет из Прихода Рубежевичского с Вероникой Матусевичевою 27 лет из Скипаровцов сея Церкви прихожанкою   по сделании строгого (неразборчиво) … исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких,  равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию,   внешними знаками обнаруженному, Дворян Иосифа и Каролины урожденной Мицкевичевой Пузиновских законных супругов сына, с Дворян Игнатия и Дороты  урожденной Шпилевской Матусевичев  законных супругов дочерью Браком сочетал и в лице Церкви торжественно побогославил в присутствии троих достойных свидетелей Дворян Людвика Буйки, Константия Плеваки, Фелицияна Бурели и многих других при том находящихся.
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2013, 23:23:05 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz