Autor Wątek: 1855-07-24 metryka chrztu Suchocka Józefa Wilhelmina  (Przeczytany 1441 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
1855-07-24 metryka chrztu Suchocka Józefa Wilhelmina
« dnia: Wrzesień 18, 2011, 20:53:01 pm »
Józefa Wilhelmina Suchocka
Numer aktu urodzenia 42-9 z 24/07/1855,
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku lipca dwudziestego czwartego dnia w Kamieńskim Parafialnym Rzymsko - Katolickim Kościele ochrzczono pannę imionami Józefa Wilhelmina przez Wielebnego Klemensa Czerniawskiego zasłużonego kaznodzieję słowa Bożego w Zakonie Bernardynów z zachowaniem wszystkich wymaganych sakramentów, Józefa i Aleksandry z Wańkowiczów małżonków Suchockich urodzona 9 czerwca tego roku w tej parafii w rezydencji Kamień.
Chrzestnymi byli szlachetnie urodzeni Konstanty Plewaka, posesor majątku Dalidowicze z Wielmożną  Elżbietą Plewakową, prezydentową, w towarzystwie szlachetnie urodzonego Mateusza Plewaki z szlachetnie urodzoną Konstancją Kolendowną, panną.

Йозефа Вильгельмина Сухоцкая
Numer aktu urodzenia 42-9 z 24/07/1855,
Тысяча восемьсот пятьдесят пятого года Июля двадцать четвертого дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви окрещена девица по именам Йозефа Вильгельмина Преподобным Климетием Чернавским заслуженным проповедником имени Божия в ордене Бернардинском с совершением всех обрядов таинства Благородных Иосифа и Александры урожденной Ваньковичевой Сухоцких законных супругов дочь родившаяся Июня 9 дня сего года того же прихода в мызе Камень.

Восприемниками были Благородные Константин Плевака поссесор имения Далидовиче с Высокоблагородной (?) Елисаветою Плеваковаю президентовою в присутствии Благород. Матфея Плевака с Благород. Констанциею Колендовою девицею.
« Ostatnia zmiana: Listopad 21, 2013, 22:18:18 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz