Autor Wątek: 1852-04-27 ślub Jankowskiego Bonawentury  (Przeczytany 1280 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2569
1852-04-27 ślub Jankowskiego Bonawentury
« dnia: Maj 08, 2019, 17:32:43 pm »
Tysięcy osiemset pięćdziesiąt drugiego roku Kwietnia dwudziestego siódmego Dnia (jul.) w Kamieńskim Rzymsko - Katolickim kościele parafialnym wielebny Jacenty Łaski Wikary tegoż kościoła Kamieńskiego po trzykrotnym ogłoszeniu z czego pierwszego dnia 7, drugiego dnia 13, trzeciego dnia 20 tego miesiąca Kwietnia przed ludem zgromadzonymi na liturgii odczytanym, Szlachetnych Bonawentury Jankowskiego młodzieńca lat 25 parafianina rubieżewickiego kościoła rzymsko - katolickiego z okolicy Humienowszczyzny z Julią Downarowną panną lat 26 z tego kościoła Kamieńskiego parafianką z zaścianka Ostupca, po dokonaniu ścisłego po (nieczytelne) przebadaniu przeszkód do zawarcia małżeństwa, i nie stwierdzeniu żadnych, i po wspólnie wyrażonej przez obie osoby wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami ujawnionej, szlachetnych Franciszka i Franciszki z urodzenia Szpilewskiej Jankowskich, ślubnych małżonków syn, szlachetnych Tomasza i Rozalii z domu Szabłowskiej Downarów ślubnych małżonków córka, ślub w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności wiernych dostojnych świadków szlachty Jana Pawlucia i Wincentego Downara i włościanina Wincentego Gazkiewicza (?) i wielu innych przy tym znajdujących się.
Тысяча восемьсот пятьдесят второго года Апреля двадцать седьмого Дня в Каменской Римско-Католической Приходской Церкви Преподобный Иакинтий Лаский Викарий оной Церкви Каменской по троекратном оглашении  из коих первое дня 7, второе дня 13, третье дня 20 сего месяца Апреля пред народом собравшимся на литургию сделаны, Благородных Бонавентуру Янковского юношу 25 лет прихожанина Рубежевицкой РК Церкви из околицы Гуменовщизны с Юлиею Довнаровой девицею 26 лет сей Церкви Каменской прихожанкою из застенка Оступца по сделании строгаго на (неразборчиво) … изследовании о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Благородных Франциска и Францишки  урожденной Шпилевской Янковских законных супругов сын, с Благородных Фомою и Розалией урожденной Шабловской Довнаров законных супругов дочерью браком сочетал и от лица Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Ивана Павлюца и Викентия Довнара, и крестьянина Викентия Газкевича (?) и многих других при том находившихся.
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2019, 20:55:03 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz