Autor Wątek: 1901-10-31 Śmilgiewicz Wacław  (Przeczytany 3125 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3757
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
1901-10-31 Śmilgiewicz Wacław
« dnia: Listopad 24, 2018, 19:20:56 pm »
Pan Leonid Benedyktowicz odnalazł i odpisał treść metryki:
NIAB 1781-45-4 kościół homelski, chrzty, karta 31 verte- 32
1901 r. Zapis nr 250. Śmilgiewicz Wacław s. Józefa, na marginesie z lewej strony zapis:  Wacław Śmilgiewicz

Osiemnastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie Koszelewskiej ochrzczono niemowlę imieniem Wacław przez wikarego homelskiego kościoła, nauczyciela prawa w żeńskim gimnazjum i w szkole miejskiej, księdza Jaczejko z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachty Guberni Kowieńskiej, powiatu telszewskiego Józefa syna Józefa i Zofii córki Wacława z domu Plewako, Śmilgiewiczów, ślubnych małżonków syn, urodzony osiemnastego października tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie-Koszelewskiej  … (obcięte) powiatu rohaczewskiego.Chrzestnymi byli  Bronisław Leszczyński z Aleksandrą Daraszkiewicz.
1781-45-4 Гомельский костел рождения. л.д. 31об. - 32
1901 г.Запись 250. Смильгевич Вацлав ИосифовичНа маргинезе слева запись: Вацлав Смильгевич
Тысяча девятьсот первого года Ноября восемнадцатого дня в Буде-Кошелевской окрещен младенец именем Вацлав Викарным Гомельского Костела законоучителем женской гимназии и городского училища Ксендзом Ячейко с совершением всех обрядов Св. ТаинстваДворян Ковенской губернии, Тельшевского уезда Иосифа Иосифатовича и Софии Вацлавовны, урожденной Плевако, Смильгевичей, законных супругов сын, родившийся 1901 года, октября 18 дня в Буде-Кошелевской … (обрезано) Рогачевского уезда.Восприемниками были Бронислав Лещинский с Александрою Дарашкевич.
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2018, 13:09:01 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako