Autor Wątek: 1880-02-03 Ślub Ksawerego Pupko z Eleonorą Dzierżyńską  (Przeczytany 733 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2525
1880-02-03 Ślub Ksawerego Pupko z Eleonorą Dzierżyńską
« dnia: Kwiecień 28, 2014, 09:14:34 am »
1880 roku dnia 03 lutego w kamieńskim rzymsko – katolickim parafialnym kościele zarządzający tego kościoła Kościół ksiądz Franciszek Urbanowicz po trzykrotnym ogłoszeniu, z których pierwsze dnia  13, drugie  dnia 20 i trzecie dnia 27 byłego miesiąca przed ludem na liturgii zgromadzonym wykonana : -

Mieszczanin Ksawery Pupko młodzieniec  lat 23 z miasta Iwieńca ze szlachcianką Eleonorą Dzierżyńską  lat 23 panną z wioski Pietryłowicze, obojga parafian tego kościoła kamieńskiego, po  uczynieniu mocnego  na piśmie badania o przeszkodach małżeńskich i nie odkryciu żadnych, po uczynionej wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami wyrażonej.

Mieszczan Wincentego i Magdaleny z Popławskich Pupków ślubnych małżonków syn, z szlachciców Onufrego i Tekli  Mazurkiewiczowej Dzierżyńskich ślubnych małżonków córką małżeństwem połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił i w obecności wiary godnych świadków właścicieli ziemskich Justyna Rutkowskiego (?) Felicjana Buraka,  Józefa Buraka  i wielu innych przy tym obecnych.


1880 года Февраля 3 дня в Каменском РК приходском Костеле настоятелем онаго Костела Ксендз Франциск Урбанович     по троекратном оглашении  из коих первое Дня 13-го, второе Дня  20-го и третье Дня 27-го минувшего Января месяца  пред народом собравшимся на литургию сделаны: –
Мещанина Ксаверия Пупки юноши 23 лет из м. Ивенца с Дворянкою Элеонорою Дзержинскою 23 лет девицею, из деревни Петрилович, обоих прихожан  Каменского костела, по сделании предварительного строгого на письме изъясненного  исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких,  равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию,   внешними знаками обнаруженному,
Мещан Викентия и Магдалены из Поплавских Пупков законных супругов сына, Дворян Онуфрия и Текли Мазукевичовны Дзержинских  законных супругов дочерью Браком сочетал и в лице Костела торжественно побогославил в присутствии веры достойных свидетелей Помещика Юстина Рудковского (?), Фелициана Бурака, Иосифа Бурака и многих других при том находящихся.

« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2019, 08:09:04 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz