Autor Wątek: 1887-08-20 Bobty ślub Sobiesława Plewako z Teklą z Pełko Stradomskich  (Przeczytany 863 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3494
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
tłumaczenie
dopisek L.dz. 138
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Sobieslaw+Plewako

№ 22
Plewaków
Numer ślubu - 20
Poprawiono w następstwie Zarządzenia Telszewskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza z 5 czerwca 1908 r. za №3037.
20 sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku w bobtowskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym przez proboszcza tego kościoła ks. Konstantego Kozakiewicza za dyspensą biskupa diecezjalnego Mieczysława Pallulona z 8 sierpnia tego roku za №1201.Pod-OficeraSzlachcica Sobiesława-Józefa Plewako kawalera lat 32 z miasteczka Bobty parafii bobtowskiej ze szlachcianką Teklą-Franciszką Pełko-Stradomską, panną lat 29, z okolicy Gojlusze, parafianką bobtowskiego kościoła, po uczynieniu z obu stron na pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do małżeństwa i nie odkryciu żadnych a także po dobrowolnie objawionemu od obu osób i wzajemnej zgody objawionej zewnętrznymi oznakamiKazimierza i Kamili z Lichodziejewskich Plewaków ślubnych małżonków syn ze szlachty Władysława i Emilii z Ubyszów Pełko-Stradomskich ślubnych małżonków córką węzłem małżeńskim połączył i uroczyście błogosławił w obecności wiarygodnych świadków Adolfa Baranowskiego, A. Bolle, B. Plewako i innych osób przy tym obecnych


Cytat: Andrey Maslennikov data=2 января 2016 22:10

ЛИА. 1347.0001.0003. Babtu RKB santuokos metriku knyga. 1868--1888 m
Номер по порядку - 22
На маргинезе слева - "Плеваков"
Число венчания 20.
Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года Августа двадцатого дня в Бобтовском Римско-католическом приходском Костеле Настоятелем онаго Кс. Константин Козакевич за Диспенсациею Господина Епархиальнаго Епископа Мечислава Паллюлиона от 8-го Августа сего года за №1201
Унтер-Офицера Дворянина Собеслава=Иосифа Плевако Юношу 32 лет из Мест. Бобирино? Бобтовского прихода с Дворянкою Теклею=Франтишкою Пелки Страдомскою девицею 29 лет из околицы Гойлюш Бобтовского Костела прхожанкою по сделанию предварительно строго с обоих сторон на письме  изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких и  равно по добровольно язъявленному от обоих лиц и взаимному согласию внешними признаками обнаруженному
Казимира и Камилы урожденной Лиходзеевских Плеваков законных супругов сын с Дворян Владыслава и Эмилии урожденной Убышовной Пелки Страдомских законных супругов дочерью браком сочетал и торжественно благословил в присутствии веры достойных свидетелей Адольфа Барановского, А.Болле, Б.Плевако и других при том находившихся лиц.
Л.д. 138
Есть слева запись:
В следствие Указа Тельшевской р-к Духовной консистории  от июня 5-го дня   1908 года за №3037 исправлено.

« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2019, 12:41:24 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako