Autor Wątek: 1876-10-03 ślub Antoniego Krejczmana z Kamilą Grekowicz  (Przeczytany 2576 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2463
1876-10-03 ślub Antoniego Krejczmana z Kamilą Grekowicz
« dnia: Maj 25, 2014, 16:53:43 pm »
3 października 1876 roku w kamieńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym przewielebny administrator tego kościoła i dziekan Powiatu Mińskiego Jan Łukaszewicz po dwóch zapowiedziach 26 września i 3 października przed ludem zebranym na liturgii ogłoszonych, Szlachty Antoniego Krejczmana wdowca, z zaścianka Lucynek parafii pierszajskiej z Kamilą Grekowiczówną panną lat 20 z okolicy Sidziewicz parafii kamieńskiej, po uprzednim dokonaniu na piśmie ścisłego wyjaśnienia o przeszkodach do ślubu i nie odkryciu żadnych, jak również po oznajmionym przez obie strony obopólnej zgody, zewnętrznymi znakami objawionej,Szlachty Bernarda i Karoliny z Sopoćków Krejczmanów ślubnych małżonków syna oraz Antoniego i Ludwiki z Łukomskich Grekowiczów ślubnych małżonków córki węzłem małżeńskim połączył i obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności świadków Antoniego Krejczmana, Wincentego Krejczmana, Antoniego Matusewicza i wielu innych przy tym obecnych.

1876 г. Октября 3 д. в Каменской приходской РК Церкви Высокопреподобный администратор оной и Декан Минского Уезда Иоанн Лукашевич за двумя оглошениями 26 Сентября и 3 сего Октября пред народом собравшимся на литургию сделанным, Дворян Антона Крейчмана вдовца, из Заст. Люцинков (?) Першайскаго прихода с Камилилею Грековичевною девицею 20 л. из Околицы Сидзевич Каменскаго прихода, по сделании предварительного строгого на письме изъясненного исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Дворян Бернарда и Каролины ур. Сопоцковой Крейчманов зак. супр. сына, и Антона и Людвики урожд. Лукомской Грековичей зак. супр. дочерью браком сочетал и в лице Церкви торжественно побогославил в присутствии свидетелей Антона Крейчмана, Викентия Крейчмана, Антона Матусевича и многих других при том находившихся.
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2014, 21:37:23 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz