Autor Wątek: 1900-07-01 ślub Wincentego Niczyperowicza z Antoniną Rymaszewską, par. Uzda  (Przeczytany 1390 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3632
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
Numer akt  937-8-11 karta 232 odwr.
Uździeński Rzymsko-katolicki kościół parafialny.
Kopie ksiąg metrykalnych o małżeństwach za 1900 r.
№ 31.1818 czerwca tysiąc dziewięćsetnego roku (jul.) w uździeńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz Wincenty Kuszelewski proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 4 czerwca, drugie 11 czerwca i trzecie 18 czerwca przed ludem na liturgie zebranym ogłoszoneSzlachcica Wincentego Niczyperowicza kawalera lat 23 z folwarku Smolanej Pieczy z Mieszczanką Antoniną Rymaszewską panną lat 19 z folwarku Sokolszczyzna, obydwojga parafian uździeńskiego kościoła, po wykonaniu przez obie strony uprzedniego pisemnego zapewnienia jak i nie wykryciu żadnych przeszkód do małżeństwa i po wyrażeniu zgody przez obie strony, zewnętrznymi znakami wyrażonejKonstantego i Anny z Bylinów Niczyperowiczów ślubnych małżonków syna z Franciszka i Marii z Czarnoszewiczów Rymaszewskich ślubnych małżonków córkę małżeństwem połączył  i w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Antoniego Żołkowskiego, Aleksandra Niczyperowicza, Wincentego Byliny i wielu innych przy tym obecnych
odczytał L.Benedyktowicz:
№ 31.181900 г. Июня 18-го дня в Узденском Римско-Католическом  Приходском Костеле Ксендз В. Кушелевский Настоятель онаго Костела по троекратном оглашении из коих первое 4-го Июня, второе 11-го, и третье 18-го сего Июня пред народом собравшимся на Литургию сделаны.Дворянина Викентия Ничиперовича холостаго лет 23 из фольварка Смоленой Печи с Мещанкою Антониною Рымашевскою девицею лет 19 из фольварка Сакольщизны обоих прихожан Узденского Костела по сделании предварительно с обеих сторон строгого на письме изъясненного изследования  о препятствиях к бракосочетанию и по неотрытию никаких, равно изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуКонстантина и Анны из Билинов Ничиперовичей законных супругов сына,  с Франца и Марии из Чарношевичей  Рымашевских законных супругов дочерью браком сочетал  и в лице Костела торжественно поблагословил   в присутствии веры достойных свидетелей Антона Жолковского, Александра Ничеперовича, Викентия Былины и многих других при том находящихся.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2014, 10:34:43 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako