Autor Wątek: 1855-11-07 ślub Hipolita Jankowskiego z Izabellą Sawicką  (Przeczytany 2717 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2460
1855-11-07 ślub Hipolita Jankowskiego z Izabellą Sawicką
« dnia: Maj 21, 2014, 20:34:21 pm »
tłum. Zbigniew Wołocznik
Zapis 26
Cytuj
7 listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku w kamieńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym Wielebny Hieronim Romanowski wikary tegoż kamieńskiego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze 26, drugie 30 października, trzecie 6 listopada przed ludem zgromadzonym na liturgii zostały ogłoszone
Szlachcic Hipolit Jankowski młodzieniec lat 25 ze wsi Sapucewicze z Izabelą Sawicką lat 23, wdową z Drozdowszczyzny, oboje parafian tego parafialnego kościoła kamieńskiego, po uprzednim dokonaniu na piśmie ścisłego wyjaśnienia o przeszkodach do ślubu i nie odkryciu żadnych, jak również po oznajmionym przez obie strony obopólnej zgody, zewnętrznymi znakami objawionej
Szlachty Świssona (?) i Anny z domu Parchowej (?) Jankowskich ślubnych małżonków syn, z szlachty Franciszka i Bogumiły z domu Ciechanowiczowej Zmaczyńskich ślubnych małżonków córka ślub w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych dostojnych świadków Jana Sawickiego, Onufrego Mickiewicza, Michała Drozdowskiego i wiele innych, przy tym obecnych.
[/b]

Запись №26
Тысяча восемьсот пятьдесят пятого года Ноября Седьмаго Дня в Каменской Римско католической Приходской Церкви преподобный Героним Романовский Викарным той Каменской церкви по троекратном оглашении из коих первое 26, второе 30 Октября, третье Шестаго сего Мца Ноября пред народом собравшимся на литургию сделаны,
Дворян Гипполита Янковского юношу 25 лет из деревни Сапуцевиче с Изабеллею Савицкою 23 лет, вдовою из Дроздовщизны обоих сея Церкви прихожан Каменской (так!) посделании строгаго на письме с обеих сторон исследования и по неоткрытию коих равно по изъявленному от обеих лиц к бракосочетанию, взаимному согласию внешними знаками обнаруженному
Дворян Свиссона (?) и Анны урожденной Парховой (?) Янковских законных супругов сына, с Дворян Франциска и Богумилы урожденной Цехановичевой Змачинских законных супругов дочерью Браком сочетал и от лица Церкви торжественно побогославил в присутствии веры достойных свидетелей Ивана Савицкого, Онуфрия Мицкевича, Михаила Дроздовского и многих других при том находящихся.[/font][/size]
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2014, 21:42:17 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz