Autor Wątek: 1856-08-16 metryka chrztu Zygmunt Julian Obrycki  (Przeczytany 3793 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2569
1856-08-16 metryka chrztu Zygmunt Julian Obrycki
« dnia: Październik 06, 2013, 20:02:16 pm »
Numer aktu urodzenia  69 z 08/16/1856
Obrycki Zygmunt Julian
Miasteczko Kamień

Tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku augusta 16 dnia [1856-08-16] w kamieńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę  imionami Zygmunt, Julian przez Wielebnego Hieronima Romanowskiego, wikarego tegoż kamieńskiego kościoła, z zaсhowaniem wszystkich sakramentalnych obrzędów.
Szlachetnych Kazimierza i Józefy z Dzierżyńskich Obryckich ślubnych małżonków syn urodzony tegoż augusta 11 dnia wieczorem w tejże parafii w miasteczku Kamień.
Chrzestnymi byli ksiądz Julian Kolenda proboszcz kamieńskiego kościoła, Dziekan Powiatu Mińskiego, z wdową Antoniną Jankowską Tytularną Radczynią, w obecności Kolegialnego Registratora Adama Burzyńskiego i Józefy żony Wojciecha Wojny Sędziego Oszmiańskiego Powiatu, mierniczego Stanisława Wasilewskiego i panny Benedykty Suchockiej.

69 08/16/1856
Обрицкий Cигизмунд Юлиан
Местечко Камень
Тысяча восемьсот пятьдесят шестого года Августа Шестнадцатого дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви  окрещен младенец именам  Cигизмунд Юлиан преподобным Геронимом Романовским Викарием оной Каменской Церкви с совершением всех обрядов Таинства
Благородных Казимира и Йозефы урожденной Дзержинской Обрицких законных супругов сын родившийся сего Августа 11 дня вечером того же прихода в местечке Камень.
Восприемниками были ксендз Юлиан Коленда Настоятель Каменского Костела, Декан Минского Уезда, с вдовою Антониною Янковскою Титулярною Советницею, в присутствии Коллежского Регистратора Адама Буржинского и Йозефы жены Войцеха Войны Судьи Ошмянского уезда, Землемера Станислава Василевского и девицы Венедикты Сухоцкой.
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2013, 15:05:10 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz