Autor Wątek: 1854-12-03 Łohinowicz Franciszek i Sopoćko Ewa ślub  (Przeczytany 740 razy)

Offline Stanisław J. Plewako

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3618
    • Stanisław Jan Plewako - strona osobista
1854-12-03 Łohinowicz Franciszek i Sopoćko Ewa ślub
« dnia: Lipiec 01, 2018, 22:19:21 pm »
Wilejski Dekanat Rzymsko-Katolicki
915-1-26 Śluby 1854 r. l.dz. 56
Zapis 3
Dwudziestego pierwszego listopada 1854 roku (jul.) w Chożowskim Rzymsko-Katolickim kościele parafialnym Wielebny Retowt? proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 7, drugie 14 i trzecie 21 listopada ogłoszone zostały przed ludem zebranym na liturgię.Szlachetnych Franciszka Łohinowicza kawalera lat 27 z zaścianka Sygnatowo parafii lebiedziewskiej z Ewą Sopoćkówną panną lat 21 z Okolicy Błudowo parafii Chożowskiej po obustronnym uprzednim ścisłym zbadaniu na piśmie w sprawie przeszkód w małżeństwie i po nie odkryciu takich, jak również po wyrażonej przez obie osoby zgodzie objawionej znakami zewnętrznymiSzlachetnych Stanisława i Bogumiły z domu Borowiczówny Łohinowiczów ślubnych małżonków syna z szlachetnych Jana i Franciszki z domu Plewakowny ślubnych małżonków córkę ślubem połączył i w obliczu ludu zgromadzonego uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Elizara Sopoćko, Wincentego Wyszomirskiego i wielu innych przy tym obecnych.

Вилейский РК деканат

915-1-26 Браки 1854

Запись 3.
1854-11-21 в Хожовской Римско-Католической приходской церкви Преподобный  Ретовт?? настоятель оной церкви по троекратном оглашении из коих первое 7 второе 14 и третье 21 дня месяца Ноября пред народом собравшимся на Литургию сделаны
Благородных Францышка юношу Логиновича лет 27 с  Застенка Сыгнатова Лебедевского прихода  с Евою Сопоцькувною девицею 21 лет с околицы Блудова Хожевскаго прихода с обоих сторон предварительно строгого на письме изъявленнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии никаких равно изъявленному от обеих лиц  взаимному согласию внешними признаками обнаруженному
Благородных Станислава и Богумилы урожденной Боровичовной Логиновичов законных супругов сын  Благородных Яна и Францишки урожденной Плеваковой законных супругов (sic!) дочерью браком сочетал и в лице церкви торжественно поблагословил  в присутствии веры достойных свидетелей  Элеазора Сопоцьки Винцентаго Вишимирскаго и многих других притом находящихся.
л.д.56
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2018, 11:05:44 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Stanisław J. Plewako