Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 24, 2018, 19:20:56 pm

Tytuł: 1901-10-31 Śmilgiewicz Wacław
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 24, 2018, 19:20:56 pm
Pan Leonid Benedyktowicz odnalazł i odpisał treść metryki:
NIAB 1781-45-4 kościół homelski, chrzty, karta 31 verte- 32
1901 r. Zapis nr 250. Śmilgiewicz Wacław s. Józefa, na marginesie z lewej strony zapis:  Wacław Śmilgiewicz (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=waclaw;n=smilgiewicz)

Osiemnastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie Koszelewskiej ochrzczono niemowlę imieniem Wacław przez wikarego homelskiego kościoła, nauczyciela prawa w żeńskim gimnazjum i w szkole miejskiej, księdza Jaczejko z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachty Guberni Kowieńskiej, powiatu telszewskiego Józefa syna Józefa i Zofii córki Wacława z domu Plewako, Śmilgiewiczów, ślubnych małżonków syn, urodzony osiemnastego października tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie-Koszelewskiej  … (obcięte) powiatu rohaczewskiego.Chrzestnymi byli  Bronisław Leszczyński z Aleksandrą Daraszkiewicz.
1781-45-4 Гомельский костел рождения. л.д. 31об. - 32
1901 г.Запись 250. Смильгевич Вацлав ИосифовичНа маргинезе слева запись: Вацлав Смильгевич
Тысяча девятьсот первого года Ноября восемнадцатого дня в Буде-Кошелевской окрещен младенец именем Вацлав Викарным Гомельского Костела законоучителем женской гимназии и городского училища Ксендзом Ячейко с совершением всех обрядов Св. ТаинстваДворян Ковенской губернии, Тельшевского уезда Иосифа Иосифатовича и Софии Вацлавовны, урожденной Плевако, Смильгевичей, законных супругов сын, родившийся 1901 года, октября 18 дня в Буде-Кошелевской … (обрезано) Рогачевского уезда.Восприемниками были Бронислав Лещинский с Александрою Дарашкевич.