Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 11, 2017, 08:36:48 am

Tytuł: 1878-03-03 ślub Kazimierz Plewako & Leonia Walczewska
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 11, 2017, 08:36:48 am
NIAB (Grodno) 915-2-17 śluby l.dz. 4 zapis 11
Dziewiętnastego lutego (jul.) tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku (http://www.google.pl/) w radoszkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz Stanisław Sulżyński, dziekan wilejski, po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 5, drugie 12 i trzecie 19 lutego 1878 г. przed ludem zebranym na liturgię ogłoszonychMieszczan Kazimierza Plewaki kawalera lat 27 parafianina kościoła lebiedziewskiego z Leonardą Walczewską panną lat 22, parafianką kościoła radoszkowskiego wstępnego ścisłego z obu stron pisemnie objaśnionego badania o braku przeszkód do małżeństwa i po nie odkryciu żadnych jak również ze względu na objawioną zewnętrznymi znakami obustronnie zgodęEuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków syna i Jana i Marii z Narkiewiczów Walczewskich córkę ślubem połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Kajetana Surynta, Dionizego Walczewskiego, Jana Skwarkowskiego i wielu innych przy tym obecnych
Тысяча восемсот сиедемдесят восмого года Февраля деветнадцатого дня в Радошковском приходском РК костеле Кс. Станислав Сульжинский Вилейский декан по троекратном оглашении из них первое 5, второе 12 и третье 19 февраля 1878 г. пред народом собравшимся на литургию сделаннымиМещан Казимира Плевака юношу лет 27 прихожанина Лебедзевского костела с Леонардою Вальчевскою  девицею лет 22, прихожанкою Радошковского костела по сделании предварительнаго строгаго с обеих сторон письменно изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытию никаких равно изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуЭузебиуша и Алоизии из Видавских Плеваков сына и Ивана и Марии с Наркевичей Вальчевских дочерью браком сочетал и в лице Костела торжественно поблагославил в присутствии веры достойных свидетелей Каетана Суринта, Дионизия Вальчевскаго, Ивана Скварковскаго и многих других при том находящих