Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 08, 2017, 10:00:08 am

Tytuł: 1850-10-05 Władysław Plewako
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 08, 2017, 10:00:08 am
NAIB F319-2-65 Plewako_4703
Wypis z księgi metrykalnej chrztów kościoła Hordziłowskiego, jak następuje:
Dwudziestego szóstego września tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku w hordziłowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Władysław przez wielebnego ojca Franciszka Markiewicza, proboszcza tego kościołaSzlachty Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków syn, urodzony 23 września 1850 roku wieczorem w tejże parafii okolicy szlacheckiej WidawszczyźnieChrzestnymi byli szlachta Aleksander Olszański z Barbarą Józefa raca małżonką.
Asystowali Ciurło z panną Heleną Plewakowną.

metrykę Władysława Plewako odpisał pan Leonid Benedyktowicz
Выпись из книги Метрика крещения Городзиловскаго Костела, следующее:

Тысяча восемьсот пятидесятого года Месяца Сентября двадцать шестого дня Городзиловской приходской Римско-Католической церкви, окрещен младенец по имени Владислав преподобным отцом Францем Маркевичем Настоятелем оной Городзиловской церкви (с) совершением  всех обрядов Таинства

Дворян Еузебиуша и Алоизии урожденной Видавской Плеваков законных супругов сын, родившийся 1850 года Сентября 23 вечером того же прихода в околице Видавщизне.

Восприемниками были Дворяне Александр Ольшанский  с Варварою Осипа Раца супругою.
Присутствовали Цюрло с Геленою Плевакувной девицей.

Таковую Выпись собственно ручным подписом, с приложением Церковной печати утверждаю 1851 года 27 июля
Ксендз Франц Маркович, Настоятель Городзиловский