Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 07, 2017, 16:00:29 pm

Tytuł: 1881-02-13 ślub Władysława Plewako z Olimpią Skwarkowską
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Wrzesień 07, 2017, 16:00:29 pm
Dekanat wilejski 1881r. Księgi Metrykalne Radoszkowskiego Kościoła Rz-kat., śluby,
NIAB (Grodno) 915-2-37
Nr. 5Dzień ślubu 1Pierwszego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku w Radoszkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ks. Stanisław Sulżyński, dziekan wilejski po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze 18, drugie 25 stycznia i trzecie 6 lutego  1881 r. ogłoszonymi przed ludem zebranym na liturgięSzlachty Władysława Plewaka (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=wladyslaw;n=plewako+h.+pogonia;oc=6) kawalera lat 25 parafianina Lebiedziewskiego kościoła z Olimpią Skwarkowską (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=olimpia;n=skwarkowski) panną lat 25, parafianką Radoszkowskiego kościoła, po uczynieniu wstępnego ścisłego z obu stron pisemnie objaśnionego badania o braku przeszkód do małżeństwa i po nie odkryciu żadnych jak również ze względu na objawioną zewnętrznymi znakami obustronnie zgodę
Szlachty Euzebiusza i Elizy z Widawskich Plewaków syna i Waltera-Jana(?) i Karoliny Kork (?) Skwarkowskich córkę węzłem małżeńskim połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Kajetana Małatowskiego i Aleksandra Skwarkowskiego, Adama Wieliczki i wielu innych przy tym obecnych.

NIAB (Grodno) 915-2-24 Dekanat wilejski 1881 r. (https://www.familysearch.org/search/catalog/1594985?availability=Family%20History%20Library)
л.д. 2об.

511881 года Февраля перваго дня в Радошковском приходском РК костеле Кс. Станислав Сульжилский Вилейский декан по троекратном оглашении из них первое 18, второе 25 января и третье 6 февраля 1881 г. пред народом собравшимся на литургию сделаннымиДворян Владислава Плевака юношу лет 25 прихожанина Лебедзевского костела с Олимпиею Скварковской девицею 25 лет, прихожанкою Радошковского костела по сделании предварительнаго строгаго с обеих сторон письменно изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по не открытию никаких равно  изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуДворян Эузебия и Елизы с Видавских Плеваков сына и Валтра-Яна (?) и Каролины Корк (?) Скварковских дочерью браком сочетал и в лице Костела торжественно поблагославил в присутствии веры достойных свидетелей Каетана Малатовскаго и Александра Скварковскаго, Адама Велички и многих других при том находящихся