Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Marzec 23, 2017, 00:09:52 am

Tytuł: 1865-08-05 metryka urodzenia Michał-Wincenty Kożuchowski
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Marzec 23, 2017, 00:09:52 am
Kopie metryk urodzenia z rzymsko-katolickich kościołów Dekanatu Wilejskiego za rok 1865
LVIA 604-54-55 str.149

Siódmego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku w krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imionami Michał Wincenty przez księdza Lucjana Rzemienieckiego, proboszcza tego kościoła, z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Wolnych rolników Władysława i Wiktorii z Oskierków Kożuchowskich ślubnych małżonków syn, urodzony tego roku miesiąca Sierpnia 5 dnia w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli szlachta Hipolit Pietraszko z Elżbietą Pietraszową żoną Stanisława.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за  1865 г.
ЛВИА 604-54-55 л.д.149
Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября седьмого дня (1865-11-07) в Красносельском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещен младенец по имяни Михаил Викентий ксендзом Люцияном Земенцким(?)  настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов ТаинстваВольных хлебопашцев Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, законных супругов сын, родившийся сего года М-ца Августа 5 дня (1865-08-05) в застенке Ганевичах, сего прихода.Восприемниками были Дворяне Гипполит Петрашко с Эльжбетою Петрашковою супругою Станислава.