Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 22, 2017, 14:12:45 pm

Tytuł: 1867-12-20 metryka urodzenia Kazimierz Kożuchowski
Wiadomość wysłana przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 22, 2017, 14:12:45 pm
Wypisy z księgi metrykalnej radoszkowskiego rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego.
Dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku w radoszkowskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Kazimierz przez księdza wikarego Antoniego Awdziejewicza z dochowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych.Mieszczan Władysława i Wiktorii z Oskierków ślubnych małżonków Kożuchowskich syn urodzony 20 grudnia 1867 roku w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli ksiądz Wincenty Witort ze szlachcianką Marią Okołową, żoną Antoniego.

Выписи из метрической книги Радошковской Римско-Католической Приходской Церкви.
Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Апреля двадцать первого дня (1868-04-21) в Радошковском  Р.К. Приходском Костеле крещен младенец по Имени Казимир, ксендзом Антонием Авдзеевичем Викарным с совершением всех обрядов таинства.Мещан Владыслава и Виктории урожденной Оскерковны Кожуховских, Закон:  Суп: Сын родившийся 20 Декабря 1867 года (1868-12-20) в застенку Ганевичах сего прихода.Восприемниками были Ксендз Викентий Виторт с дворянкою Марьею Околовою женою Антония.