Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 22, 2017, 13:38:00 pm

Tytuł: 1865-10-27 metryka urodzenia Stefania Kożuchowska
Wiadomość wysłana przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 22, 2017, 13:38:00 pm
Kopie metryk urodzenia z rzymsko-katolickich kościołów Dekanatu Wilejskiego za rok 1865
LVIA 604-54-55 str.149
Drugiego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku w krasnosielskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczona została dziewczynka imieniem Stefania przez księdza Lucjana Rzemienieckiego, proboszcza tego kościoła, z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentalnychWolnych rolników Adama i Józefy z Mostowskich ślubnych małżonków Kożuchowskich, urodzona 27 października tego roku w zaścianku Haniewiczach, tejże parafii.Chrzestnymi byli szlachta Kajetan Surynt z panną Karoliną Kożuchowską.

Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за 1865 г.
ЛВИА 604-54-55 л.д.149
Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября второго дня (1865-11-02) в Красносельском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещена девица по имяни Стефания ксендзом Люцияном Земенцким (?)  настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов ТаинстваВольных хлебопашцев Адама и Иозефы урожденной Мостовской Кожуховских, законных супругов дочь, родившаяся сего года М-ца октября 27 дня (1865-10-27) в застенке Ганевичах, сего прихода.Восприемниками были Дворяне Каетан Суринт с Каролиною Кожуховскою девицею.