Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 19, 2017, 14:21:57 pm

Tytuł: 1865-01-24 ślub Jan Konarzewski & Bogumiła Olędzka
Wiadomość wysłana przez: Leonid A. Benedyktowicz w Marzec 19, 2017, 14:21:57 pm
LVIA 604-54-56 karta 51v
zapis №3
liczba dnia 24
24 stycznia 1865 roku w Kościele Parafialnym Chołchelskim po trzykrotnych zapowiedziach ślubu udzielał ksiądz D. BartoszewiczSzlachcie urodzonym Janowie Konarzewskiemu (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jan;n=konarzewski+h.+pobog;oc=0), synowi Adama, który ma lat 30 z myzy Hanulino, z panną Bogumiłą (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=bogumila;n=oledzka), córką Aleksandra Olendzkiego, lat 22 z myzy Piotrowszczyzny, parafian Kościoła ChołchelskiegoŚwiadkami byli urodzeni Kazimierz Boharewicz, Aleksander Olendzki, Edmund Boharewicz
zapis №3
liczba dnia 24
1865 года Января 24 дня в костеле приходском Холхельском по троекратном оглашении венчал брак Кс. Д. БартошевичемДворянам благородным Яну сыну Адама Конаржевскому коему от роду лет 30 с Мызы Ганулина с девицею Богумилою дочерью Александра Олендзкаго  от роду лет 22 из мызы Пиотровщизны прихожан костела Холхельскаго.Поручителями были благородные Казимир Богаревич, Александр Олендзкий, Едмунд Богаревич