Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Leonid A. Benedyktowicz w Luty 18, 2017, 07:14:06 am

Tytuł: 1873-07-01 metryka chrztu Piotra Sopoćko
Wiadomość wysłana przez: Leonid A. Benedyktowicz w Luty 18, 2017, 07:14:06 am
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=piotr;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.;oc=2
Pierwszego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku w Zabrzeskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Piotr przez proboszcza tego kościoła, księdza Jana Bychowca, z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych.Szlachty Piotra Pawła i Pelagii Jadwigi z Kimbarów Sopoćków ślubnych małżonków syn urodzony 24 kwietnia tego roku w tej parafii w majątku WołożynieChrzestnymi byli szlachta: Stanisław Haciski i Maria żona Michała Klatca. Asystowali szlachta Kazimierz Plewako i panna Laura Klatc.

Тысяча восемьсот семьдесят третьего года Юлия первого дня в Забржеском Римско-Католическом Приходском Костеле окрещен младенец по имяни Петр Настоятелем онаго Костела Ксендзом Иоанном Быховцем с совершением всех обрядов таинства.Дворян Петра Павла и Пелагии Ядвиги из Кимбаров Сопоцков законных супругов сын родившийся сего 24 Апреля того ж прихода в имении Воложине. Восприемниками были Дворяне: Станислав Гациский и Мария жена Михаила Клятца. Присутствовали дворяне Казимир Плевако и Лаура Клятц девица.