Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z kościoła śś. Piotra i Pawła w Kamieniu i fary pw. św. Trójcy w Iwieńcu => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 10, 2013, 09:04:41 am

Tytuł: 1834-09-21 chrzest Władysławy Heleny Plewako z Siwicy
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 10, 2013, 09:04:41 am
L.dz. 67 odwr.
Luty 1834 r.
Nr 100.
1834 roku września 21 dnia. Dwór Siwica.
Wojciech Szczęsnowicz pleban kościoła parafialnego kamieńskiego ochrzcił niemowlę urodzone 15 września imieniem Władysława Helena Wielmożnych Joachima i Julii z Jabłońskich Plewaków ślubnych małżonków córkę. Do chrztu trzymali Wielmożny Pan Melchior Naborowski Asesor Mińskiego Sadu Powiatowego i Wielmożna Teodora Plewakowa wdowa.
Февраль 1834 г.
Л.д.67 об.
№100 1834  Сентября 21 Дня. Двор Сивица.
Войцех Szezesnowicz плебан Костела парафиального Каменского окрестил младенца родившегося 15 сентября na imie Владислава Хелена  Вельможных Joachima (http://genealogia.plewako.pl/plewako?lang=pl;p=joachim;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=1) и Юлии с Яблонских (http://genealogia.plewako.pl/plewako?lang=pl;p=julia;n=jablonski)  Плеваков законных супругов дочь.
Восприемники W Пан Мельхиор Наборовский Асессор Минского Уездного Суда   и W Теодора Плевакова Wdowa.