Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 30, 2014, 09:08:40 am

Tytuł: 1883-01-17 metryka urodzenia Emilii Żydowiczówny, parafia Uzdzieńska
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 30, 2014, 09:08:40 am
kopia księgi urodzeń kościoła uzdzieńskiego za rok 1883, nr akt 1781-43-8. karta  74 odwr. i 75
№ 20524Dwudziestego czwartego stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku [jul.] w uździeńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Emilia (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=emilia;n=zydowicz+h.+lubicz;oc=2), z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych, przez księdza W. Kuszelewskiego proboszcza tego kościoła, Szlachty Aleksandra i Michaliny z Tomaszewskich Żydowiczów ślubnych małżonków córka, urodzona piątego stycznia tego roku [jul.] w folwarku parafii kopylskiejChrzestnymi byli Wincenty Tomaszewski z panną Fabianą Żukowską.
odczytał L. Benedyktowicz:
Cytuj
№ 20524Тысяча восемьсот восемьдесят третьего года января двадцать четвертого дня в Узденском РК Приходском костеле окрещен младенец по имени Емилия Кс. В.Кушелевским Настоятелем онаго костела с совершением всех обрядов таинстваДворян Александра и Михалины из Томашевских Жидовичов законных супругов дочь, родившаяся сего года января пятого дня в фольварке Копыльского прихода.Восприемниками были  Викентий Томашевский с Фабиянною Жуковскою  девицею.
(http://www.kniszewski.plewako.pl/1883-01-05_Emilia_Zydowicz1.jpg)
(http://www.kniszewski.plewako.pl/1883-01-05_Emilia_Zydowicz2.jpg)