Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 24, 2014, 13:06:26 pm

Tytuł: 1900-07-01 ślub Wincentego Niczyperowicza z Antoniną Rymaszewską, par. Uzda
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Sierpień 24, 2014, 13:06:26 pm
Numer akt  937-8-11 karta 232 odwr.
Uździeński Rzymsko-katolicki kościół parafialny.
Kopie ksiąg metrykalnych o małżeństwach za 1900 r.
№ 31.1818 czerwca tysiąc dziewięćsetnego roku (http://genealogia.plewako.pl/plewako?m=CAL&dg=2&mg=7&yg=1900&dj1=+%3C+&dj=19&mj=6&yj=1900&df=13&mf=10&yf=108&dh=5&mh=11&yh=5660) (jul.) w uździeńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz Wincenty Kuszelewski proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 4 czerwca, drugie 11 czerwca i trzecie 18 czerwca przed ludem na liturgie zebranym ogłoszoneSzlachcica Wincentego Niczyperowicza (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=wincenty;n=niczyperowicz+h.+ostoja) kawalera lat 23 z folwarku Smolanej Pieczy z Mieszczanką Antoniną Rymaszewską (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=antonina;n=rymaszewski) panną lat 19 z folwarku Sokolszczyzna, obydwojga parafian uździeńskiego kościoła, po wykonaniu przez obie strony uprzedniego pisemnego zapewnienia jak i nie wykryciu żadnych przeszkód do małżeństwa i po wyrażeniu zgody przez obie strony, zewnętrznymi znakami wyrażonejKonstantego i Anny z Bylinów Niczyperowiczów ślubnych małżonków syna z Franciszka i Marii z Czarnoszewiczów Rymaszewskich ślubnych małżonków córkę małżeństwem połączył  i w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Antoniego Żołkowskiego, Aleksandra Niczyperowicza, Wincentego Byliny i wielu innych przy tym obecnych
odczytał L.Benedyktowicz:
№ 31.181900 г. Июня 18-го дня в Узденском Римско-Католическом  Приходском Костеле Ксендз В. Кушелевский Настоятель онаго Костела по троекратном оглашении из коих первое 4-го Июня, второе 11-го, и третье 18-го сего Июня пред народом собравшимся на Литургию сделаны.Дворянина Викентия Ничиперовича холостаго лет 23 из фольварка Смоленой Печи с Мещанкою Антониною Рымашевскою девицею лет 19 из фольварка Сакольщизны обоих прихожан Узденского Костела по сделании предварительно с обеих сторон строгого на письме изъясненного изследования  о препятствиях к бракосочетанию и по неотрытию никаких, равно изъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуКонстантина и Анны из Билинов Ничиперовичей законных супругов сына,  с Франца и Марии из Чарношевичей  Рымашевских законных супругов дочерью браком сочетал  и в лице Костела торжественно поблагословил   в присутствии веры достойных свидетелей Антона Жолковского, Александра Ничеперовича, Викентия Былины и многих других при том находящихся.
(http://www.kniszewski.plewako.pl/1900-06-18_slub_Niczyperowicz.jpg)