Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Maj 25, 2014, 16:10:59 pm

Tytuł: 1872-08-15 - chrzest Józefa Romana Sopoćko w par. Zabrzezie
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Maj 25, 2014, 16:10:59 pm
W dniu 2014-05-24 17:40, Honorata Dadas pisze:
Cytuj
zdjęcia z mikrofilmów ksiąg metrykalnych:
Parafia Zabrzezie - chrzty:
1872 akt 119 - Józef Roman Sopoćko, s. Wincentego i Emilii Krejczmar
11915Piętnastego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku w zabrzeskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imionami Józef Roman (https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jozef+roman;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.) przez ojca Jana Bychowca, proboszcza tego kościoła, z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Szlachty Wincentego i Emilii z Krejczmanów Sopoćków ślubnych małżonków syn urodzony tegoż 1872 roku 10 sierpnia w tejże parafii we wsi Nowosadach.Chrzestnymi byli szlachcic Adolf Kulikowski z chłopką Kazimierą żoną Józefa Łużyńskiego
11915Тысяча восемьсот семьдесят второго года Августа пятнадцатого дня в Забралеской (?) Римско-Католической Приходской Церкви  окрещен младенец по имянам Иосиф Роман отцем Иоанном Быховецем Настоятелем оной Церкви с совершением всех обрядов таинстваДворян Викентия и Емилии Крейчманов Сопоцков  законных супругов сын родившийся сего 1872 года Августа 10 дня того ж прихода в деревне …ыхадахВосприемниками были Дворянин Адольф Куликовский с Крестьянкою Казимирою Женою Осипа Лужинскаго