Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Maj 25, 2014, 09:51:33 am

Tytuł: 1870-07-30 metryka ślubu Wincentego Sopoćki w kościele św. Jana w Wilnie
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Maj 25, 2014, 09:51:33 am
Cytuj
W dniu 2014-05-24 17:40, Honorata Dadas pisze:
Wincenty [Sopoćko] brał ślub w Wilnie - Parafia Św. Jana - 1870 akt 31

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_30575_190
31
Sopoćków
30.
W metryce tej powinno być nie w Wileńskim kościele parafialnym ale w w kościele św. Anny, i błogosławił nie ksiądz Celzewski a Zabłocki. Wikary kościoła św. Jana ks. Celzewski
30 lipca 1870 roku w wileńskim rzymsko-katolickim (parafialnym) kościele św. Jana Anny wikary ks. Celzewski Zabłocki po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 29 czerwca, drugie 5 Rzymsko-katolickim i trzecie 12 lipca przed ludem, na liturgii uczynionych.Kolegialnego Rejestratora Wincentego Sopoćki, syna Tadeusza, wdowca 36 lat, z Wandą Zabłocką, panną 19 lat, tego kościoła  parafianką, po uprzednim uczynieniu mocnego z obu stron na piśmie wyjaśnienia braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, i po nie znalezieniu żadnych przeszkód, jak również po oświadczonej z obu stron wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami okazanej, Tadeusza i Karoliny z domu Widawskiej Sopoćków ślubnych małżonków syna, z Salomona i Tekli z domu Dobrowolskiej Zabłockich ślubnych małżonków córką, węzłem małżeńskim połączył i uroczyście w obliczu kościoła pobłogosławił przy wiary dostojnych świadkach Augustynie Januszewiczu, Antonim Rewkowskim, Ludwiku Grabowskim i innych przy tym obecnych.
31
Сопоцьков
30.
В Метрике оной должно быть не в Вил. РК Приход. Св. Иоанна Костеле но в Костеле Св.Анны и не Кс.  Цельзевский благословил но Кс. Заблоцкий
Вик. Св. Иоанна Костела Кс. (подпись) Цельзевский
1870 года Июля 30 дня в Виленском РК (Приходском) Св. Иоанна Анны Костеле Викарный Кс. Цельзевский   Заблоцкий по троекратных оглашениях из коих 1-е 29 Июня, 2-е 5 и 3-е 12 Июля пред народом, собравшимся на Литургию сделаны Коллежского Регистратора Викентия Фадеевича Сопоцки, вдовца 36 лет, с Вандою Заблоцкою, девицею 19 лет, сего Костела прихожанкою, по сделанию предварительно строгаго на письме изъясненнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрытию таковых, а равно по изъявленному от обеих лиц взаимному согласию внешними знаками обнаруженномуФадея и Каролины урож. Видавской Сопоцьков зак. супр. сына, с Соломона и Феклы урож. Добровольской Заблоцких зак. супр. дочерью, браком сочетал и их торжественно в лице Костела поблагословил при веры достойных свидетелях Августине Янушевиче, Антоне Ревковском, Людвике Грабовском и других при том находившихся.