Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 08, 2013, 15:25:33 pm

Tytuł: 1905-07-18 metryka zgonu Tekli Dzierżyńskiej
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 08, 2013, 15:25:33 pm
Derewieński rzymsko-katolicki kościół parafialny
Część trzecia, zgonów, księgi metrykalnej za lata 1902-1914.
lata 47 odwr., zapis 97
Osiemnastego lipca tysiąc dziewięćset piątego roku we wsi Pietryłowicze zmarła Tekla Dzierżyńska z powodu choroby serca zaopatrzona Sakramentami ŚwiętymiWdowa po szlachcicu w wieku lat 70, pozostawiła synów Kaspra, Henryka i Mieczysława, [z] tego kościoła [parafianka]Ciało jej na kamieńskim parafialnym cmentarzu  ksiądz J. Zarakowski (http://www.iwieniec.eu/Zyskar/rys7.gif) pochował.
Деревнянский приходской римско-католический костел
Часть третья метрической книги за 1902-1914 г.г. «Об умерших»
Л.д. 47 об. Запись 97.

Тысяча девятьсот пятого года июля восемнадцатого дня в дер. Петриловичах скончалась Текля Дзержинская от порока сердца быв приобщена Св. Таин.
Дворянина вдова  имевшая от роду 70 лет, оставила сыновей Каспера, Генрика и Мечислава сего костела.
Тело ея на Каменском приходском  кладбище Кс. И. Зараковским похоронено.