Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z innych parafii => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 08, 2013, 14:43:02 pm

Tytuł: 1915-09-20 metryka chrztu Heleny Dzierżyńskiej
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Listopad 08, 2013, 14:43:02 pm
Karta 186 odwr. i  187
Derewieński rzymsko-katolicki kościół parafiany
Część pierwsza księgi metrykalnej za lata 1914-1915 - o narodzonych.  Zapis №161
Dwudziestego września tysiąc dziewięćset piętnastego roku w derewieńskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imieniem Helena przez księdza J. Żywickiego, wikariusza tego kościoła, z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachty Mieczysława i Kazimiery z Ciechanowiczów Dzierżyńskich ślubnych małżonków córka urodzona 13 września tego roku we wsi Pietryłowicze. Chrzestnymi byli Jan Gabruś z Anną Reżanowską

Деревнянский приходской римско-католический костел
Л.д.186 об. - 187
Часть первая метрической книги за  1914 -1915 г.г. «О родившихся»
Запись №161
Тысяча девятьсот пятнадцатого года сентября двадцатого  дня в Деревненском Р.К. приходском костеле окрещен младенец  по имени Гелена Кс. И. Живицким, викарным сего костела с совершением всех обрядов таинства

Дворян Мечислава и Казимиры  ур. Цеханович Дзержинских законных супругов дочь, родившаяся сентября 13 дня сего года в дер. Петриловиче.

Восприемниками были Иван Габрусь с  Анною Режановскою.