grób ks. Jana Kozilewicza, (1880-1911)
od 15 września 1907 kapelana, a od 10 grudnia 1907 proboszcza
parafii św. Aleksego w Iwieńcu /konsekracja kościoła 27-12-1907 r./
autora książki z 1909 r. o budowie kościoła św. Aleksego
wg ks. J. Żyskara zmarł 7 grudnia 1911 roku

foto: Stanisław J. Plewako, 2007-11-17