Cmentarz rzymskokatolicki w Kamieniu

W starodawnym miasteczku Kamień istniały cztery cmentarze, w tym tatarski (4), żydowski (3), i dwa katolickie - przy samym kościele i w oddaleniu od niego.

Inskrypcje z cmentarza przykościelnego w Kamieniu (nr 1) poświęcone kapłanom:

KS. JAN ZARAKO-ZARAKOWSKI                                                    KSIĄDZ JULIAN
PROBOSZCZ                                                                                         BIAŁYNIA-ŁAWRYNOWICZ
KAMIEŃSKIEGO KOŚCIOŁA                                                            PROBOSZCZ KOŚCIOŁA
                                                                                                                ŚW. ANNY W KAMIENIU
ZMARŁ DN. 30 STYCZNIA 1926 R                                                      ZM.13.VI.1935R
 W WIEKU LAT 60                                                                                W WIEKU LAT 64
''REQUIESTAT IN PACE''                                                                     ''REQUIESTAT IN PACE''
                                                                                                                TĘ SMUTNĄ PAMIĄTKĘ POŚWIĘCA RODZINA.

                                            Ś.+P.                                                          Ś.+P.

                                            Ksiądz                                                        Ks. LEOPOLD
                                            KAZIMIERZ                                              AULICH                                                                       
                                            RYBAŁTOWSKI                                       Proboszcz Kościoła
                                            WIKARY PARAFI                                    w Kamieniu                                         
                                            KAMIEŃSKIEJ
                                            ZABITY 24.VII.1943                                 Zabity dn. 24 VII 43 r.                                                                       
                                            W WIEKU 33 L.                                        żył kat 57                                                                                          
                                            REQUIESTAT IN PACE                           REQUIESTAT IN PACE                                                                    
                                                                                                               Tę smutną pamiątkę
                                                                                                               poświęca siostra Maria

Inskrypcje ziemiańskie (najstarszy nagrobek Marii Kuczukówny pochodzi z 1860 r.):

D.O.M.
S.P.
Aleksandra

KUCZUKA
zm. 6 lipca
1865 r.

D.O.M.
S.P.
Aleksandry (z)
Różeńskich
KUCZUKOWEJ
x/nieczytelne/x

S.P.
Mełania Howorko
żyła 79 lat
zm. 5 czerwca
1958 r.